Groen en N-VA scherp over Brussels regeerakkoord: 'flets' akkoord 'van de stilstand'

14/07/14 om 19:23 - Bijgewerkt om 23:02

Brusselse oppositieparrijen Groen en N-VA zijn niet onder de indruk van het Brusselse regeerakkoord. Groen voorspelt een 'moeras-coalitie' waarin alles vast komt te zitten. Voor N-VA is dit akkoord er een van de stilstand.

Groen en N-VA scherp over Brussels regeerakkoord: 'flets' akkoord 'van de stilstand'

Johan Van den Driessche (N-VA) en Bruno De Lille (Groen) © Belga

Vijftig dagen na de verkiezingen van 25 mei en zes weken na de start van de onderhandelingen tussen PS, Open VLD, FDF, CDH, SP.A en CD&V stelden Laurette Onkelinx (PS) en Guy Vanhengel (Open Vld) de krachtlijnen van het Brusselse regeerakkoord voor. Oppositiepartijen Groen en N-VA zijn niet onder de indruk. De groenen zien 'een flets regeerakkoord waarin de Brusselaar in de steek gelaten wordt'. Voo N-VA is dit een 'akkoord van de stilstand.'

'Als het Brussels bestuur even flets wordt als dit regeerakkoord ziet het er niet goed uit voor Brussel. De regering had een duidelijke keuze kunnen maken om de hele werkloosheid aan te pakken. Dat is niet gebeurd. Men had een ambitieus project kunnen voorstellen om Brussel meer leefbaar te maken. De nieuwe coalitie is er niet in geslaagd', zo reageert Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille op het Brussels regeerakkoord.

Groen: 'Vergeten 9 van de 10 werklozen'

De voormalig Brussels staatssecretaris hekelt het feit dat het Brussels regeerakkoord negen van de tien werklozen vergeet. Zo zijn er wel nuttige maatregelen voorzien voor de 14.800 werkzoekende jongeren, maar zijn er nauwelijks maatregelen naar de totale groep van 110.000 Brusselse werkzoekenden. De regering lijkt er zich volgens Groen ook bij neer te leggen dat Brusselaars laaggeschoold zouden moeten zijn. Geen masterplan om de kwaliteit op te krikken, enkele veel te kleine initiatieven om meertalig onderwijs te bevorderen en vaagheid troef over hoe we voor voldoende scholen zullen zorgen voor onze Brusselse jongeren, luidt het.

'Dat de regering zegt meer economische activiteit te creëren, verdient natuurlijk applaus. Maar zonder degelijk meertalig onderwijs, gaat al die nieuwe economische activiteit niet naar de Brusselaars, ' zegt Bruno De Lille.

'Deze coalitie riskeert de 'moeras-coalitie' te worden'

De regering schroeft de milieu-ambities ook meteen terug, stelt Groen nog. De doelstelling om de autodruk verder met 20 procent te verlagen is in dit regeerakkoord niet te vinden. 'Deze coalitie riskeert de 'moeras-coalitie' te worden: vol onderling wantrouwen waardoor elk dossier komt vast te zitten. Brussel mag dan wel gebouwd zijn op een moeras, een moeras-coalitie kunnen we missen. Deze regering laat de Brusselaars in de steek', besluit De Lille.

N-VA: 'Akkoord van de stilstand'

'Links en rechts wordt er wat bijgestuurd maar van een echte koerswijziging is geen sprake, alle verkiezingsbeloftes ten spijt. Het is een akkoord van de stilstand.' Dat zegt Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement, in een eerste reactie op het Brussels regeerakkoord.

De N-VA betreurt dat de Brusselse regering niet de ambitie heeft om iets te verbeteren aan de blijvende versplintering van bevoegdheden en beleid over de 19 gemeenten. Dat is een gemiste kans, vindt Van den Driessche.

Hij heeft op de persconferentie ook niks gehoord over het verbeteren van de tweetaligheid in ziekenhuizen, gemeentelijke en gewestelijke diensten. 'Integendeel, we vernemen dat er rusthuizen van de (tweetalige) Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) naar de Franstalige gemeenschapscommissie (Cocof) gaan. De Brusselse Vlamingen gaan er dus gewoon op achteruit. '

Voorts wordt de hervorming van de fiscaliteit in 2017 voorgesteld als een verschuiving van belastingen. De N-VA zal dit van dichtbij opvolgen, waarschuwt de fractieleider, 'want deze hervorming zal toch een belastingverhoging zijn. Diegenen die bijdragen aan de Brusselse welvaart - de middenklasse en de bedrijven - worden nog meer weggejaagd.'

'Tewerkstellingsbeleid gaat politiek verkeerde kant op'

Van den Driessche vindt tenslotte dat het tewerkstellingsbeleid politiek de verkeerde richting opgaat: Zo wordt de noodzakelijke hervorming van het bestaande stelsel van gesubsidieerde contractuelen op de lange baan geschoven. 'In plaats van korting op de lasten op arbeid in de private sector voor vroegtijdige schoolverlaters, wordt nog maar eens ingezet op nepstatuten zonder toekomstperspectief. '

PVDA: 'Dit beantwoordt niet aan de sociale noden'

Ook de PVDA is niet blij. "Dit akkoord beantwoordt duidelijk niet aan de noden van de Brusselaars", zegt PVDA-fractieleider in het Brussels parlement Michaël Verbauwhede. "Waar zijn de grote plannen voor meer duurzame werkgelegenheid voor de Brusselaars? Waar zijn de plannen om de armoede te bestrijden? Waar zijn de ambitieuze projecten voor sociale woningen?"

De klachten van de PVDA zijn legio: de werkloosheid in Brussel is hoog, de armoede neemt toe, de huurprijzen zijn onbetaalbaar, de verkeersknoop is zowat de meest dramatische van alle Europese steden... "De elementen die de toekomstige regering tot nu toe heeft vrijgegeven, beantwoorden niet aan deze sociale noden", zegt Verbauwhede.

Onkelinx: 'Ambitieus, moedig en budgettair haalbaar akkoord'

Laurette Onkelinx (PS) en Guy Vanhengel (Open VLD)

Laurette Onkelinx (PS) en Guy Vanhengel (Open VLD) © BELGA

Brussel staat voor een kruispunt, benadrukten Laurette Onkelinx (PS) en Guy Vanhengel (Open VLD), bij de voorstelling van het Brusels regeerakkoord. Onder meer door de herfinanciering van Brussel en de overdracht van bevoegdheden als gevolg van de zesde staatshervorming.

De rode draad doorheen het regeerakkoord is de demografische groei die ingrepen vergt in het onderwijs, de tewerkstelling, huisvesting, mobiliteit, ruimtelijke ordening en de strijd tegen armoede, aldus Vanhengel.

Hij benadrukte ook de wil tot samenwerking die in alle hoofdstukken aan bod komt: tussen gewest en gemeenschap - rond onderwijs en opleiding -, de gewesten onderling - mobiliteit en werk -, en tussen gewest en gemeenten - ruimtelijke ordening, fiscaal en budgettair, interne institutionele vereenvoudiging, aldus de Open VLD'er.

Strijd tegen jeugdwerkloosheid met werkgarantieplan en werkervaringscontracten

Onkelinx en Vanhengel wezen ook op de aandacht in het akkoord voor de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Centraal daarin staat het werkgarantieplan en de eerste werkervaringscontracten voor jongeren. Dat omvat 3.000 opleidingen, 2.000 stages en 1.000 jobs voor schoolverlaters. Wie na anderhalf jaar nog steeds geen werk heeft, krijgt een contract van een jaar bij de overheid of in een bedrijf dat daarvoor op overheidssteun kan rekenen.

Fiscale hervorming: twee belastingen afgeschaft; onroerende voorheffing verhoofd

Daarnaast komt er ook een fiscale hervorming, waarbij twee belastingen afgeschaft worden - de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de 1% agglomeratiebelasting -, wat gecompenseerd wordt door de verhoging van de onroerende voorheffing. Voor de meeste inwoners van Brussel moet deze hervorming, die vanaf 2017 moet ingaan, slechts een zeer beperkt effect hebben. (Belga/SD/TV))

Onze partners