Di Rupo: 'Strenge en rechtvaardige begroting'

27/11/11 om 15:22 - Bijgewerkt om 15:22

Formateur Elio Di Rupo (PS) heeft op een persconferentie zijn begrotingsakkoord toegelicht. 'Dit is een strenge en rechtvaardige begroting.'

Di Rupo: 'Strenge en rechtvaardige begroting'

© Belga

"De eerste woorden zijn voor de burger: met nederigheid willen we hen bedanken voor hun geduld. De onderhandelaars hebben een gigantisch werk afgewerkt."

Di Rupo zag drie essentiële problemen: de publieke schuld en de algemene financiële toestand aanpakken en de arbeidsmarkt hervormen. "De onderhandelaars hadden de toekomst van ons land in handen, terwijl er druk werd uitgeoefend van Europa en de financiële markten." Di Rupo gaf toe dat de druk van Europa een rol heeft gespeeld.

"Ondanks de twee economische realiteiten, de scheiding tussen het noorden en het zuiden van ons land, zijn we er in geslaagd een begroting te sluiten voor 2012, 2013 en 2014." Vanaf 2012 worden besparingen doorgevoerd om 11,3 miljard euro te saneren, zei de formateur nog.

Di Rupo: 'De sociale zekerheid is verzekerd en aangepast aan de eisen van Europa.'

Daarna volgde een, niet volledige, opsomming van de maatregelen. "We hebben het pensioenstelsel hervormd, zonder aan de pensioenen te raken. De sociale zekerheid is verzekerd en aangepast aan de eisen van Europa. We hebben dat rationeel gedaan, met gemotiveerde en gedetailleerde maatregelen. België respecteert haar Europese engagementen."

Volgens Di Rupo zal er in 2015 een begrotingsevenwicht zijn. "De begroting van 2012 bevat evenwichtige en rechtvaardige maatregelen. In de geest van wat Europa ons vraagt is de sanering van 2012 gerealiseerd met 42 procent besparingen, 34 procent nieuwe inkomsten en 24 procent diversen." In 2013 worden de besparingen opgedreven en de ontvangsten - belastingen - naar beneden bijgesteld. "Tijdens de jaren daarna blijven de uitgaven dalen, dankzij de impact van structurele maatregelen", beloofde Di Rupo.

Di Rupo: 'Jacht op verspilling'
Enkele grote lijnen uit de begroting waren volgens Di Rupo nog dat elke openbare instelling en elk overheidsbedrijf inspanningen zal moeten leveren, dat systematisch jacht gemaakt wordt op verspilling en de staatsuitgaven teruggedrongen worden zonder aan kwaliteit in te boeten. "De federale overheid moet het voorbeeld geven," maakte Di Rupo zich sterk.

Di Rupo gaf als voorbeelden Bpost, de NMBS, waar de veiligheid zal gevrijwaard blijven, en Defensie, dat "tegen 2013 tot een dienst met 30.000 mensen moet herleid worden." Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt bevroren.

Di Rupo: 'Middenklasse, werknemers en zij die het moeilijk hebben worden gespaard'

Volgens Di Rupo is de begroting zowel streng als rechtvaardig, en is rekening gehouden met de bijdragemogelijkheden van iedereen. "De middenklasse, de werknemers en zij die het moeilijk hebben de touwtjes aan elkaar te knopen, worden gespaard." De koopkracht van de KMO's, werknemers en non profitsector zal worden gestimuleerd.

Fiscaliteit verschuift van arbeid naar kapitaal, gaf de formateur nog mee.

De gezondheidzorg zal tot in 2015 in belangrijke mate besparen, "maar men raakt niet aan de patiënten en we behouden onze uitzonderlijke gezondheidssysteem: een van de beste in de wereld, zoniet het beste." In de sociale zekerheid wordt een financieel evenwicht gewaarborgd door een specifieke dotatie, als dat nodig is, aldus Di Rupo.

Di Rupo: 'Regering in de loop van volgende week'

"Nu is de belangrijkste stap die strenge maar rechtvaardige begroting zo snel mogelijk door het parlement te doen stemmen. We hebben de morele plicht om de zwaksten te beschermen."
Volgens Di Rupo kan in de loop van volgende week een regering gevormd worden. Er zijn nog enkele zaken waarover ze het eens moeten worden. "We zullen dat doen op zo kort mogelijk termijn. Elke maatregel is heel precies uitgewerkt, daar zit heel wat werk achter."

Di Rupo: 'Samen handen uit mouwen steken'

Di Rupo wees tot slot iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid: "De dynamiek en het welzijn van een land hangen niet enkel af van de werking van een regering of parlement. Burgers, werkgevers, vakbonden, verenigingen spelen een belangrijke rol. Iedereen zal de handen uit de mouwen moeten steken om de crisis uit ons land te werken. Samen moeten we aan de welvaart van ons land en haar inwoners werken. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen, en dat we zullen slagen." (SD)

Lees meer over:

Onze partners