De parlementaire stoelendans van Michel I: aanstormend talent, de anciens en wiedergutmachung

15/10/14 om 09:34 - Bijgewerkt om 09:50

Met hun overstap uit de parlementen zetten de ministers en staatssecretarissen van Michel I een stoelendans in gang. Voor sommige voorzitters een extra gelegenheid om geneusde partijgenoten te zalven. Een overzicht.

De parlementaire stoelendans van Michel I: aanstormend talent, de anciens en wiedergutmachung

Het federaal parlement © BELGA

De meeste, maar niet allemaal, ministers en staatssecretarissen uit de regering Michel I werden verkozen op Kamerlijsten. Nu zij hun wetgevende macht inruilen voor uitvoerende, laten ze een groene zetel achter. Die wordt ingevuld door de opvolgers op de lijst, meestal een jonge belofte.

Wie doorgaans het meest opvalt in een parlement is de fractieleider. Het hoeft niet te verbazen dat die dan ook in de regering terechtkomt, denk maar aan een Jan Jambon of een Daniel Bacquelaine.

Bij MR, CD&V en Open VLD moest de voorzitter ook op gewestelijk niveau gaten vullen: voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters en fractieleider Bart Tommelein zaten in het Vlaams parlement, Willy Borsus (MR) was het gezicht van de Waalse liberale oppositie. N-VA haalde dan weer met Johan Van Overtveldt een minister vanuit het Europese parlement.

Een overzicht van de parlementaire stoelendans die Michel I op gang trok.

N-VA

Federaal

Siegfried Bracke

Siegfried Bracke © Belga

Siegfried Bracke wordt dan toch Kamervoorzitter, nadat hij eerder naast de begeerde titel greep.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon wordt in de Kamer vervangen door Johan Klaps, die in de Antwerpse gemeenteraad zit.

Andere nieuwkomers in de fractie van de even nieuwe fractieleider Hendrik Vuye zijn Wouter Raskin (voorzitter van de gemeenteraad van Bilzen), Caroline Croo (tandarts) en Renate Hufkens (adjunct-woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois en gemeenteraadslid in Leuven).

Zij vervangen Steven Vandeput (minister van Defensie en Openbaar Ambt), Elke Sleurs (staatssecretaris van Armoedebestrijding, Gelijke kansen, Personen met een beperking, de Bestrijding van fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid) en Theo Francken(staatssecretaris van Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging).

Europa

De parlementaire stoelendans van Michel I: aanstormend talent, de anciens en wiedergutmachung

© belga

Johan Van Overtveldt trok de Europese lijst van N-VA, loodste zijn partij in de eurokritische ECR-fractie en schoof daarna aan als onderhandelaar als financieel en economisch expert van de partij. Hij wordt in het Europees parlement vervangen door een ander cijferwonder uit de N-VA: Sander Loones. Loones was, als coördinator van de studiedienst, een van de sterkhouders tijdens de onderhandelingen. In Knack noemde N-VA-directeur Piet De Zaeger de 35-jarige jurist als een opkomend talent.

Vlaanderen

In het Vlaams parlement blijft Matthias Diependaele fractieleider.

MR

Federaal

De Franstalige liberalen konden zeven mensen naar de regering sturen. Premier Charles Michel laat zich als partijvoorzitter vervangen door Olivier Chastel, die in de regering Di Rupo I bevoegd was voor Begroting.

Michel koos ervoor om voormalige fractieleider Daniel Bacquelaine naar zijn regering te halen. Minister van Pensioenen Bacquelaine wordt opgevolgd door Denis Ducarme, wiens naam ook rondging als mogelijke minister. Ook Christine Defraigne stond op de lijstjes, maar ook zij blijft in het parlementaire pluche, zij het in het rode. Zij vervangt Sabine de Bethune (CD&V) als Senaatsvoorzitster.

Wallonië en lokaal

Marie-Christine Marghem

Marie-Christine Marghem © Belga Image

In de zetel van Marie-Christine Marghem (minister van Energie, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling) komt Richard Miller zitten. Op lokaal niveau neemt Robert Delvigne over van schepen Marghem, in Doornik. Hervé Jamar (minister van Begroting) laat zijn burgemeesterschap van Hannut over aan Emmanuel Douette. Willy Borsus (minister van KMO's, Middenstand, Landbouw) wordt als fractieleider in het Waals parlement, en dus als gezicht van de oppositie vervangen door Pierre-Yves Jeholet.

CD&V

Federaal

Servais Verherstraeten (CD&V)

Servais Verherstraeten (CD&V) © BELGA

Een vertrouwd gezicht gaat de CD&V-fractie opnieuw leiden: Servais Verherstraeten stapt opnieuw in zijn geliefde parlement, na een passage als staatssecretaris in de regering Di Rupo I. Voormalig vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem wordt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Zijn opvolger in de Kamer is de Gentse Sarah Claerhout. Minister van Justitie Koen Geens geeft zijn zetel door aan Els Van Hoof uit Leuven.

CD&V verliest voorts het voorzitterschap van de Senaat aan MR: de Bethune geeft de hamer door aan Defraigne.

Vlaanderen

Minister van Werk en Economie Kris Peeters, die als aftredend Vlaams minister-president zowel de nieuwe Vlaamse als de nieuwe federale regering mee vormde, maakt in het Vlaams parlement plaats voor Katrien Schryvers. Daarmee stuurt CD&V drie extra vrouwen naar de parlementen. CD&V communiceert daarover trots dat het een meerderheid aan vrouwen heeft in de parlementen van de Kamer, de Senaat, Vlaanderen en Brussel: 28 op een totaal van 55.

De parlementaire stoelendans van Michel I: aanstormend talent, de anciens en wiedergutmachung

© Belga

En quo vadis Hendrik Bogaert, de ex-staatssecretaris van Ambtenarenzaken en begrotingsspecialist van CD&V? Nog geen nieuws van het front in Jabbeke.

Open VLD

Federaal

Bij Open VLD keert Patrick Dewael na een kort intermezzo als Kamervoorzitter terug als fractieleider. Tot voor de verkiezingen deed het gewaardeerde parlementslid Carina Van Cauter dat.

Patrick Dewael (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA): wissel van de wacht op de voorzitterstoel van de Kamer

Patrick Dewael (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA): wissel van de wacht op de voorzitterstoel van de Kamer © BELGA

De opvolgers van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zijn Dirk Janssens en Katja Gabriëls.

Vlaanderen

In het Vlaamse halfrond wordt het lege stoeltje van Bart Tommelein, nieuwe staatssecretaris van Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee in Michel I, ingenomen door Emmily Talpe. Bart Somers neemt Tommeleins fractievoorzitterschap over. Daarmee heeft voorzitster Gwendolyn Rutten iets goedgemaakt: beide heren stonden klaar om minister te worden in de Vlaamse regering Bourgeois I, maar moesten plaatsmaken voor Sven Gatz en Annemie Turtelboom.

Onze partners