Is water uit een fles waarvan de vervaldatum overschreden is, nog drinkbaar? Natuurlijk. Water op zichzelf bederft niet. Een vervaldatum op een fles water is dus even nuttig als een vervaldatum op suiker of zout.

Toch zijn er verschillende redenen waarom flessenwater zo'n datum heeft. De belangrijkste reden is bureaucratie: water is een voedingsmiddel dat geconsumeerd wordt en is als dusdanig onderworpen aan de wettelijke regeling met betrekking tot vervaldata op consumeerbare producten.

Daarnaast biedt een vervaldatum op flessenwater ook een zekere bescherming voor de fabrikant. Hoewel water zelf niet slecht wordt, 'vervalt' de fles waarin het water zich bevindt wel degelijk en zal ze uiteindelijk beginnen met chemicaliën in het water te lekken. Dat betekent niet noodzakelijk dat het water niet meer drinkbaar is, maar misschien zal het niet meer zo 'bronfris' smaken als op de verpakking aangegeven wordt. Wanneer de consument de producent contacteert om te klagen dat het water dat hij jaren eerder gekocht heeft slecht smaakt, kan die aangeven dat het de fout van de consument is omdat hij de vervaldatum niet respecteert.

Bovendien gebruiken heel wat bedrijven dezelfde machines voor het bottelen van water als voor het bottelen van frisdranken en andere dranken, die wel vervallen en dus een vervaldatum vereisen. Het is dus gemakkelijker en efficiënter om op alle flessen een datum te drukken, of het nu nodig is of niet, in plaats van daar een aparte machine voor te voorzien. (TE)

Is water uit een fles waarvan de vervaldatum overschreden is, nog drinkbaar? Natuurlijk. Water op zichzelf bederft niet. Een vervaldatum op een fles water is dus even nuttig als een vervaldatum op suiker of zout. Toch zijn er verschillende redenen waarom flessenwater zo'n datum heeft. De belangrijkste reden is bureaucratie: water is een voedingsmiddel dat geconsumeerd wordt en is als dusdanig onderworpen aan de wettelijke regeling met betrekking tot vervaldata op consumeerbare producten. Daarnaast biedt een vervaldatum op flessenwater ook een zekere bescherming voor de fabrikant. Hoewel water zelf niet slecht wordt, 'vervalt' de fles waarin het water zich bevindt wel degelijk en zal ze uiteindelijk beginnen met chemicaliën in het water te lekken. Dat betekent niet noodzakelijk dat het water niet meer drinkbaar is, maar misschien zal het niet meer zo 'bronfris' smaken als op de verpakking aangegeven wordt. Wanneer de consument de producent contacteert om te klagen dat het water dat hij jaren eerder gekocht heeft slecht smaakt, kan die aangeven dat het de fout van de consument is omdat hij de vervaldatum niet respecteert.Bovendien gebruiken heel wat bedrijven dezelfde machines voor het bottelen van water als voor het bottelen van frisdranken en andere dranken, die wel vervallen en dus een vervaldatum vereisen. Het is dus gemakkelijker en efficiënter om op alle flessen een datum te drukken, of het nu nodig is of niet, in plaats van daar een aparte machine voor te voorzien. (TE)