'Natuurbescherming is een visionair idee geworden. De evolutie van de mens werd grotendeels gedreven door de vragen "Wat eet ik?" en "Waar slaap ik?" Maar recenter zijn we geëvolueerd tot een consumptiesoort', zegt etnobotanist Mark Plotkin (64). 'Niet alles verbruiken wat voor je neus ligt, soorten niet tot uitsterven drijven, niet alle bomen kappen: het zal een heel andere manier van denken vergen. We moeten back to the future, terug naar de toekomst. Dat betekent natuurlijk niet dat we de verwarming uit moeten zetten. Wel dat we opnieuw de connectie met onze leefomgeving moeten aangaan. Niet omwille van de bloemetjes, maar omdat een beter beheer van water, land en vegetatie in ons eigen belang is.'
...