De Klimaatoptimisten

Paleoklimatologe leest klimaatverandering af van stalagmieten in Grotten van Han
Ecopower: 'In Vlaanderen is het nagenoeg onmogelijk om nog een windturbine op land vergund te krijgen'
Elektrisch autodelen: 'Nu de echte autofreaks nog overtuigen'
Marc Lemaire, oprichter van duurzame bedrijven: 'Zonder interne switch is al de rest flauwekul'
De boer als klimaathoeder: boeren zijn niet het probleem, wel de oplossing