In 2013 stond de Europese Commissie op het punt om honderden chemische stoffen die de hormonenhuishouding van mensen beïnvloeden, uit voorzorg aan te duiden voor een verbod. Dat idee is in de zomer van dat jaar van tafel geveegd onder druk van de industrielobby, zo tonen interne mails aan die Knack kon inkijken.
...