Unicef waarschuwt dat kinderen die geen voorschoolse vorming krijgen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Het rapport toont aan dat kinderen na minstens één jaar kleuteronderwijs meer slaagkansen hebben, en minder vaak zouden zittenblijven of de school vroegtijdig zouden verlaten.

Volgens Unicef is armoede de belangrijkste factor die bepaalt of kinderen al dan niet naar de kleuterschool gaan. In 64 landen hebben de armste kinderen zeven keer minder kans op voorschools onderwijs dan de rijkere kinderen. In landen die getroffen worden door rampen of conflicten is de kans op kleuteronderwijs ook klein. Meer dan twee derde van de kinderen in 33 conflictlanden kan niet genieten van een voorschoolse vorming.

Wereldwijd ging 6,6 procent van het nationale onderwijsbudget naar kleuteronderwijs in 2017. In West- en Centraal-Afrika was dat 2,5 procent, terwijl 70 procent van de kinderen dat onderwijs misloopt. Unicef pleit voor een stijging van de overheidsinvesteringen, en om minstens één jaar voorschools onderwijs in te stellen als deel van de basisopleiding van elk kind.

In ons land gaat 90 procent van de kinderen naar de kleuterschool, maar hun aanwezigheid is onregelmatig. De meest kwetsbare kinderen, meestal uit arme gezinnen, zijn het vaakst afwezig.

Unicef waarschuwt dat kinderen die geen voorschoolse vorming krijgen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Het rapport toont aan dat kinderen na minstens één jaar kleuteronderwijs meer slaagkansen hebben, en minder vaak zouden zittenblijven of de school vroegtijdig zouden verlaten. Volgens Unicef is armoede de belangrijkste factor die bepaalt of kinderen al dan niet naar de kleuterschool gaan. In 64 landen hebben de armste kinderen zeven keer minder kans op voorschools onderwijs dan de rijkere kinderen. In landen die getroffen worden door rampen of conflicten is de kans op kleuteronderwijs ook klein. Meer dan twee derde van de kinderen in 33 conflictlanden kan niet genieten van een voorschoolse vorming. Wereldwijd ging 6,6 procent van het nationale onderwijsbudget naar kleuteronderwijs in 2017. In West- en Centraal-Afrika was dat 2,5 procent, terwijl 70 procent van de kinderen dat onderwijs misloopt. Unicef pleit voor een stijging van de overheidsinvesteringen, en om minstens één jaar voorschools onderwijs in te stellen als deel van de basisopleiding van elk kind. In ons land gaat 90 procent van de kinderen naar de kleuterschool, maar hun aanwezigheid is onregelmatig. De meest kwetsbare kinderen, meestal uit arme gezinnen, zijn het vaakst afwezig.