Komt de Bondskanselier na de Europese Raad niet terug met een breedgedragen oplossing voor de opvangcrisis, dan beginnen er aanzienlijke grenscontroles aan de Beierse grens.

De Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wil wel degelijk dat er vluchtelingen aan de Beierse grens kunnen worden teruggestuurd. Zijn voorstel is wel minder drastisch dan oorpsronkelijk, al blijft het ultimatum tot na de Europese top over migratie wel gelden.

Het zit er al enkele dagen bovenhands op tussen de CDU van Bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU, die sinds jaar en dag een fractie vormen in de Duitse bondsdag. Omdat er in september verkiezingen plaatsvinden in Beieren, wil de CSU vooral de Alternative für Deutschland klein houden door een streng migratiebeleid te voeren.

Nadat kanselier Merkel vorige week terugkwam uit Canada stelde Seehofer het plan voor om om onder meer aan de grens vluchtelingen te kunnen terugsturen. Migranten aan wie al eens een asielaanvraag werd geweigerd in Duitsland, of die elders al asiel hadden aangevraagd, moesten volgens Seehofer aan de grens rechtsomkeer maken. Dat impliceert dus ook verregaande grenscontroles, terwijl er volgens de Schengenakkoorden vrij verkeer is van personen. Merkel ziet zo'n nationale oplossing niet zitten en wil vooral op de Europese top haar collega's ervan overtuigen dat enkel een Europese oplossing kan werken.

Maar Seehofer wil zich door de kanselier niet de levieten laten lezen, en stelde Merkel en haar partij voor een ultimatum. Vandaag beraadde de CSU over welke maatregelen die ze wil nemen. Uit die maatregelen blijkt dat ook de CSU zich ietwat bereid toont om tot een compromis te komen, al doet de partij weinig water bij de wijn. Normaal gingen de maatregelen vandaag al van kracht, maar Merkel krijgt dus een tweetal weken respijt.

Volgens Seehofers plan zullen voorlopig enkel diegenen worden teruggestuurd die een effectief inreisverbod hebben. Daarvoor wil Seehofer de controles aan de grens tijdelijk opdrijven, al moet de Beierse politie daarvoor wel dezelfde bevoegdheden krijgen als de federale. Slechts wanneer Merkel binnen twee weken zonder resultaat uit Brussel terugkomt, zouden er extra maatregelen worden genomen en ook andere migranten worden teruggestuurd. Van een automatisch terugzendsysteem wil de CDU voorlopig nog wel niet weten.

Volgens het Deutsche Presseagentur (dpa) zou Merkel het ultimatum van de CSU accepteren. Daarmee is de voorlopige crisis even afgewend, al zal Merkel in Brussel haar handen vol hebben om tot een Europees akkoord te komen. In Duitsland is in 2017 het aantal nieuwe asielzoekers met 70% afgenomen, al blijft het wel het meest populaire land van de Europese Unie.

Komt de Bondskanselier na de Europese Raad niet terug met een breedgedragen oplossing voor de opvangcrisis, dan beginnen er aanzienlijke grenscontroles aan de Beierse grens. De Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) wil wel degelijk dat er vluchtelingen aan de Beierse grens kunnen worden teruggestuurd. Zijn voorstel is wel minder drastisch dan oorpsronkelijk, al blijft het ultimatum tot na de Europese top over migratie wel gelden. Het zit er al enkele dagen bovenhands op tussen de CDU van Bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU, die sinds jaar en dag een fractie vormen in de Duitse bondsdag. Omdat er in september verkiezingen plaatsvinden in Beieren, wil de CSU vooral de Alternative für Deutschland klein houden door een streng migratiebeleid te voeren. Nadat kanselier Merkel vorige week terugkwam uit Canada stelde Seehofer het plan voor om om onder meer aan de grens vluchtelingen te kunnen terugsturen. Migranten aan wie al eens een asielaanvraag werd geweigerd in Duitsland, of die elders al asiel hadden aangevraagd, moesten volgens Seehofer aan de grens rechtsomkeer maken. Dat impliceert dus ook verregaande grenscontroles, terwijl er volgens de Schengenakkoorden vrij verkeer is van personen. Merkel ziet zo'n nationale oplossing niet zitten en wil vooral op de Europese top haar collega's ervan overtuigen dat enkel een Europese oplossing kan werken. Maar Seehofer wil zich door de kanselier niet de levieten laten lezen, en stelde Merkel en haar partij voor een ultimatum. Vandaag beraadde de CSU over welke maatregelen die ze wil nemen. Uit die maatregelen blijkt dat ook de CSU zich ietwat bereid toont om tot een compromis te komen, al doet de partij weinig water bij de wijn. Normaal gingen de maatregelen vandaag al van kracht, maar Merkel krijgt dus een tweetal weken respijt. Volgens Seehofers plan zullen voorlopig enkel diegenen worden teruggestuurd die een effectief inreisverbod hebben. Daarvoor wil Seehofer de controles aan de grens tijdelijk opdrijven, al moet de Beierse politie daarvoor wel dezelfde bevoegdheden krijgen als de federale. Slechts wanneer Merkel binnen twee weken zonder resultaat uit Brussel terugkomt, zouden er extra maatregelen worden genomen en ook andere migranten worden teruggestuurd. Van een automatisch terugzendsysteem wil de CDU voorlopig nog wel niet weten. Volgens het Deutsche Presseagentur (dpa) zou Merkel het ultimatum van de CSU accepteren. Daarmee is de voorlopige crisis even afgewend, al zal Merkel in Brussel haar handen vol hebben om tot een Europees akkoord te komen. In Duitsland is in 2017 het aantal nieuwe asielzoekers met 70% afgenomen, al blijft het wel het meest populaire land van de Europese Unie.