De fractie van de Europese sociaal-democraten (S&D) heeft aan de Partij van Europese Socialisten (PES) gevraagd om de Slovaakse premier Robert Fico te schorsen. Reden: zijn uitspraken over de 'massamigratie van moslimimmigranten.'

De vluchtelingencrisis staat bovenaan de agenda van de Europese top, die op vraag van Duitsland en Oostenrijk bijeengeroepen werd. Met zijn verzet tegen het plan voor de spreiding van 120.000 vluchtelingen liet de Slovaakse sociaaldemocratische premier Fico zich de voorbije weken meermaals opmerken. Zijn polariserende commentaren vielen ook bij 'zijn' socialistische familie niet in goede aarde.

'Diep geschokt'

Op de bijeenkomst van de PES, de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, heeft de socialistische parlementsfractie gevraagd dat Fico geschorst wordt als lid. 'Zijn uitspraken dat de "massamigratie van moslimimmigranten die moskeeën zullen beginnen bouwen zal niet getolereerd worden" en ook dat "Slovakije gebouwd werd voor Slovaken en niet voor minderheden" heeft ons diep geschokt', zegt Kathleen Van Brempt (SP.A), die vicevoorzitter is van de fractie.

Ze vindt dat Fico's onwil om zich solidair te tonen in het kader van de vluchtelingencrisis haaks staat op de waarden en politieke overtuigingen van de socialisten. 'Je kan jezelf niet progressief noemen, je moet dat ook tonen in woorden en daden.' Fico wordt nu gevraagd in de eerste plaats zijn houding te verduidelijken. (Belga/AVE)

De fractie van de Europese sociaal-democraten (S&D) heeft aan de Partij van Europese Socialisten (PES) gevraagd om de Slovaakse premier Robert Fico te schorsen. Reden: zijn uitspraken over de 'massamigratie van moslimimmigranten.' De vluchtelingencrisis staat bovenaan de agenda van de Europese top, die op vraag van Duitsland en Oostenrijk bijeengeroepen werd. Met zijn verzet tegen het plan voor de spreiding van 120.000 vluchtelingen liet de Slovaakse sociaaldemocratische premier Fico zich de voorbije weken meermaals opmerken. Zijn polariserende commentaren vielen ook bij 'zijn' socialistische familie niet in goede aarde.Op de bijeenkomst van de PES, de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, heeft de socialistische parlementsfractie gevraagd dat Fico geschorst wordt als lid. 'Zijn uitspraken dat de "massamigratie van moslimimmigranten die moskeeën zullen beginnen bouwen zal niet getolereerd worden" en ook dat "Slovakije gebouwd werd voor Slovaken en niet voor minderheden" heeft ons diep geschokt', zegt Kathleen Van Brempt (SP.A), die vicevoorzitter is van de fractie.Ze vindt dat Fico's onwil om zich solidair te tonen in het kader van de vluchtelingencrisis haaks staat op de waarden en politieke overtuigingen van de socialisten. 'Je kan jezelf niet progressief noemen, je moet dat ook tonen in woorden en daden.' Fico wordt nu gevraagd in de eerste plaats zijn houding te verduidelijken. (Belga/AVE)