Vlaamse regering schakelt lokale besturen in voor collectieve opvang Oekraïners

Jan Jambon (N-VA). © belga

De Vlaamse regering vraagt de lokale besturen om het ‘mogelijke aanbod aan grootschalige voorzieningen’ voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in kaart te brengen. Prognoses wijzen namelijk uit dat grote groepen mensen uit het door oorlog getroffen Oekraïne volgende week al in België en Vlaanderen kunnen aankomen.

Minister-president Jan Jambon en ministers Bart Somers (Lokale besturen) en Matthias Diependaele (Wonen) richten hun brief aan de vijf Vlaamse provinciegouverneurs en de burgemeesters van de 300 gemeenten in Vlaanderen. Ze wijzen erop dat de oorlog veel Oekraïense burgers op de vlucht heeft gejaagd die visumvrij in de Europese Unie zullen kunnen rondreizen.

Bovendien wil de Europese Unie het tijdelijk beschermingsmechanisme activeren, waardoor die vluchtelingen meteen een legaal verblijfsrecht zullen krijgen, met de daaraan verbonden rechten en plichten. ‘Dit betekent’, luidt het in de brief, ‘dat zij de asiel- en opvangprocedure in principe kunnen overslaan en rechtstreeks doorstromen naar onze samenleving, naar onze steden en gemeenten.’

Jambon, Somers en Diependaele stellen vast Vlaanderen zich nu al solidair opstelt met de Oekraïners. Maar ‘we kunnen van onze burgers niet verwachten dat zij alle Oekraïense vluchtelingen een duurzame verblijfsoplossing aanbieden.’ Daarom moet samen met de lokale besturen in een collectieve opvang voorzien worden. ‘Er is nood aan een snel, duurzaam en gestructureerd aanbod. Het zal dikwijls gaan om kwetsbare mensen, vooral vrouwen met kinderen, die behoefte hebben aan begeleiding en omkadering’, zeggen de Vlaamse ministers.

Concreet vragen ze de lokale besturen om hun mogelijk aanbod aan grootschalige voorzieningen alvast in kaart te brengen. Zaterdagochtend, om 10 uur, volgt dan een webinar waarop Jambon, Somers en Diependaele meer toelichting zullen geven bij de ondersteuning die Vlaanderen biedt aan de lokale besturen. Er zullen ook bijkomende richtlijnen gegeven worden.

Partner Content