Podcast Waarom Europa?: ‘Vriend en vijand zijn het eens over de negatieve gevolgen van de brexit’

Joris Vanderpoorten Journalist

Iedere maand presenteren Knack en het Fonds involvEU een terugblik op de Europese actualiteit met de podcast ‘Waarom Europa?’.

Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten blikken, samen met professor internationale economie Filip Abraham, terug op een maand met heel wat verjaardagen. De interne markt bestaat 30 jaar, het Elysée-verdrag is 60 jaar oud en 10 jaar geleden stelde David Cameron het brexitreferendum in het vooruitzicht. Verder hebben ze ’t over de industriële green deal, het Zweedse voorzitterschap, het partnerschap met de NAVO en “Qatargate”.

Beluister hier de vorige afleveringen van Waarom Europa?

Seizoen 3: Aflevering 4

In deze terugblik op de voorbije maand hebben Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten het uiteraard over ‘Qatargate‘. Dat doen ze in het gezelschap van Ria Laenen, Ruslandkenner en expert Euraziatische politiek. Met haar maken ze ook de balans op van tien maanden oorlog in Oekraïne. Hoe stevig zit Poetin nog in het zadel? Op welke manier is Europa veranderd? Ze hebben het ook over Orban, over de Schengenzone en over de Sakharovprijs.

Seizoen 3: Aflevering 3

In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op de afgelopen maand, in het gezelschap van Karel Lannoo van het Centre for European Policy Studies (CEPS).

Ze stellen vast dat een energie-akkoord nog steeds uitblijft, België wordt terechtgewezen voor zijn overheidsfinanciën, Europa ontgoocheld is in de VN-klimaattop, de cyberveiligheid aandacht krijgt en het Europees parlement 70 kaarsjes uitblaast.

Seizoen 2: Aflevering 2

Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten blikken, samen met Knack-journalist Kamiel Vermeylen, terug op een maand waarin de Europese Politieke Unie voor het eerst heeft vergaderd.

Ze hebben het over de Poolse rechtsstaat en over nieuwe en minder nieuwe kandidaat-lidstaten, stellen vast dat Europa blijft worstelen met de hoge energieprijzen en staan ook stil bij enkele uitschuivers van de buitenlandvertegenwoordiger van de Unie.

Seizoen 2: Aflevering 1

In de eerste aflevering van een nieuw seizoen “Waarom Europa?” blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op de start van het Europese werkjaar ’22-’23, samen met Barbara Moens van nieuwswebsite Politico.

Dat werkjaar is begonnen met de State of the Union van Commissievoorzitter von der Leyen. De terugblik leidt tot een gesprek over Oekraïne, energie, Hongarije, de Zweedse en Italiaanse verkiezingen en von der Leyens ambitie voor een nieuw mandaat. Ze nemen ook de inflatievooruitzichten van de Europese Centrale Bank onder de loep.

Aflvering 8

In de laatste aflevering voor de zomerpauze blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op een maand waarin het Europees parlement het eens raakte over een aantal belangrijke klimaatwetten. Europarlementslid Esther de Lange – ondervoorzitter van de EVP-fractie – praat mee. Ook over Oekraïne en Moldavië die officieel kandidaat-lidstaat zijn geworden en over Polen dat Europees geld krijgt, ondanks de kritiek op de rechtstaat daar. Tot slot gaat het ook over de ECB, die in juni niet één maar twee keer heeft moeten vergaderen.

Aflevering 7

Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten, samen met energiespecialist Thijs Van de Graaf, beschouwen een maand waarin Europa er voorlopig niet in slaagt om unanimiteit te bereiken over een zesde sanctiepakket tegen Rusland. De Commissie wil trouwens niet alleen op het vlak van energie, maar ook inzake defensie meer samenwerking. De afgelopen maand bleek ook nog maar eens dat de Brexit nog niet verteerd is en Macron over een uitgebreide politieke Unie droomt.

Aflevering 6

In deze aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten samen met Ruslandkenner aan de KU Leuven Lien Verpoest terug op een maand waarin Europa zich door de oorlog in Oekraïne eensgezind heeft getoond. Maar hoe duurzaam is die eensgezindheid? Hoe solidair zijn de lidstaten op het vlak van defensie, energie, een mogelijk EU-lidmaatschap van Oekraïne en de opvang van vluchtelingen?

 

Aflevering 5

In deze episode blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op een maand waarin Europese rechters de puntjes op de spreekwoordelijke i hebben gezet. Een lidstaat die de rechtstaat niet respecteert, riskeert een financiële sanctie. Verder hebben ze ook aandacht voor het voornemen van de ECB om de inflatie terug onder controle te krijgen en de gasprijs die voor die stijgende levensduurte zorgt. Europa en de Verenigde Staten maken afspraken om de afhankelijkheid van Rusland wat dat betreft te verminderen. Tot slot staan ze ook stil bij de Chips Act en de al bij al positieve Eurobarometer. Hun gast is Kamiel Vermeylen, journalist bij Knack.

Aflevering 4

In de vierde aflevering van Waarom Europa? hebben Steven Van Hecke (KU Leuven) en journalist Joris Vanderpoorten het over het Europees Parlement, dat met Roberta Metsola een nieuwe voorzitter heeft. Hun gast is Mathieu Segers van de Universiteit Maastricht.

Hij legt onder meer uit hoe Nederlanders naar de Europese Centrale Bank kijken – vandaag, maar ook 20 jaar geleden, toen de euro is ingevoerd. Verder gaat het ook over Frankrijk, dat de komende zes maanden het voorzitterschap van de Unie waarneemt. En de rol die president Macron kan spelen in het sluimerende conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Aflevering 3

In de derde aflevering blikken Steven Van Hecke en Joris Vanderpoorten terug op het Verdrag van Maastricht, dat in december precies 30 jaar geleden is afgesloten. Dat doen ze samen met Axel Buyse, destijds journalist voor De Standaard en vandaag diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie.

Ze bespreken de plannen van de Europese Commissie op het vlak van de zogeheten deeleconomie en haar voornemen om Afrika van meer coronavaccins te voorzien. Tot slot staan ze nog stil bij de houding die Europa aanneemt in het al dan niet sluimerende conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Aflevering 2

In de tweede episode blikken professor Steven Van Hecke (KU Leuven) en journalist Joris Vanderpoorten terug op de Europese acutaliteit van afgelopen maand, in het gezelschap van Barbara Moens van Politico.

Ze hebben het onder meer over het vermeende staalkartel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het was ook een maand waarin het klimaat veel aandacht kreeg, met de top in Glasgow en de aankondiging dat Europa geen bos meer wil opofferen voor landbouw. In het Europees parlement kwam een klokkenluider pleiten voor meer bescherming tegenover de internetgiganten. En intussen raakt het migratieprobleem aan de Poolse grens maar niet opgelost.

Aflevering 1

In deze eerste aflevering blikken journalist Joris Vanderpoorten en professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) terug op een maand waarin de EU geconfronteerd wordt met weerbarstige Poolse rechters, Britten die moeilijk doen over de Noord-Ierse grensafspraken, een president die vluchtelingen inzet in een politiek steekspel en stijgende energieprijzen. Ook Knack-journalist Kamiel Vermeylen laat er zijn licht over schijnen.