Eurcommissaris voor de Green Deal Frans Timmermans. © Getty

Eredoctor Frans Timmermans over EU-klimaatdoelstellingen: ‘Het gevoel van urgentie is in alle landen groot’

Frans Timmermans is optimistisch over de compromisbereidheid die nodig is om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De EU-commissaris ziet de verdediging van nationale belangen, zoals de Duitse charge rond e-fuels op de lopende Europese top, niet als de regel.

‘Die kwestie rond synthetische brandstoffen doet vermoeden dat er allerlei problemen zijn’, zegt Timmermans, die vrijdag een eredoctoraat in ontvangst nam aan de UGent. ‘Maar eigenlijk is het eerder een incident en reflecteert het niet de stand van zaken.’

Om de klimaatdoelstellingen te halen zal ook in de toekomst compromisbereidheid nodig zijn tussen de lidstaten, en ook tussen de Europese instellingen onderling: de commissie, het parlement en de Europese Raad. ‘Dat zal altijd zo zijn’, zegt Timmermans. ‘Ik wil geen Amerikaanse president citeren. Maar het is wel the art of the deal dat je een meerderheid bij mekaar onderhandelt.’
Ondanks een zoveelste alarmerend klimaatrapport dat de VN eerder deze week hebben gepubliceerd, bestaat in Europa wel degelijk een consensus over de urgentie van de problematiek, zegt Timmermans. ‘Als je in Europa een akkoord wil bereiken heb je een meerderheid in het Europees parlement nodig, en een gekwalificeerde meerderheid in de raad, dus met de lidstaten. Tot nu toe is ons dat altijd gelukt.’
‘Het gevoel van urgentie is groot. In alle landen’, zegt Timmermans. ‘Het is natuurlijk wel zo dat niet alle landen dezelfde prioriteiten daarbij hebben. Dan is het aan ons om compromissen te proberen vinden. Tot nu toe gaat dat heel goed. Veel beter dan ik zelf verwacht had.’

‘Vertrouwen wekken’


Dat nationale belangen in de toekomst een gemeenschappelijke aanpak in de weg zullen staan, verwacht Timmermans niet. ‘We hebben een hoop afgesloten in korte tijd. Het is nogal wat, wat we besloten hebben. Over auto’s, over emissierechten, over de lastenverdeling tussen de lidstaten.’
Frans Timmermans is sinds 2014 Europees Commissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie. Sinds 2019 is hij als Europees Commissaris bevoegd voor de Europese ‘Green Deal’. De UGent kende hem in 2022 een institutioneel eredoctoraat toe, maar dat kon niet worden uitgereikt. Vrijdag werd de titel hem wel ceremonieel toegekend.
‘Tegenover het klimaatprobleem dat de wereld voor een enorme uitdaging stelt, voor vele medemensen onoverzichtelijk is, en in alle complexiteit welhaast onoplosbaar lijkt, slaagt Timmermans erin richting te geven, vertrouwen te wekken en tot actie aan te zetten’, motiveert de universiteit. ‘Dit doet hij aan de hand van een samenhangend verhaal dat stoelt op wetenschappelijke kennis en haalbare oplossingen op zowel kortere als langere termijn.’

Partner Content