#CorruptionEurope: Panzeri wordt spijtoptant

Pier antonio Panzeri, op archiefbeeld uit 2016. © Getty

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri besloten op te treden als spijtoptant.

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement heeft het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri besloten op te treden als spijtoptant. Dat meldt het federaal parket. De man moet nu “substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen” afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen.

“Een van de belangrijke protagonisten in deze zaak, Pier Panzeri, heeft, bijgestaan door zijn advocaten, een memorandum met de federale procureur ondertekend op grond van de artikelen 216/1 tot en met 216/8 van het Wetboek van Strafvordering”, klinkt het bij het federaal parket. “Deze artikelen verwijzen naar de wet op de spijtoptanten.”

“Met dit memorandum verbindt hij zich ertoe de onderzoekers en Justitie in het bijzonder te informeren over de modus operandi, de financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies, de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen, de betrokkenheid van bekende en onbekende personen binnen het onderzoek, met inbegrip de identiteit van de personen die hij toegeeft te hebben omgekocht”, gaat het federaal parket verder. “Krachtens het memorandum dat vandaag werd ondertekend, wordt er een beperkte straf voorzien voor Pier Panzeri. De straf omvat een gevangenisstraf, een geldboete en de inbeslagname van alle verworven vermogensvoordelen, die momenteel worden geschat op één miljoen euro.”

Volgens gerechtelijke bronnen gaat het om een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief.

Panzeri werd op 10 december 2022 in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie als leider, het witwassen van geld en actieve en passieve corruptie. De man was onder aanhoudingsbevel geplaatst en op 14 december had de raadkamer zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Panzeri was daartegen in beroep gegaan maar dinsdag bleek voor de kamer van inbeschuldigingstelling dat hij dat beroep had ingetrokken.

Panzeri pleit Marie Arena volledig vrij

Gewezen Europees Parlementslid Pier Antonio Panzeri, de vermoedelijke spilfiguur in het onderzoek naar het corruptieschandaal in het Europees Parlement, pleit het Belgische Europarlementslid Marie Arena, wiens naam in het dossier ook is gevallen, volledig vrij. Dat heeft Laurent Kennes, de advocaat van Panzeri, dinsdagavond op de RTBF gezegd.

Volgens de advocaat wil Panzeri, die dinsdag heeft beslist om op te treden als spijtoptant in ruil voor een lagere straf, zijn “spijt” uitdrukken tegenover Marie Arena “met wie hij een zeer nauwe band had”.

“Hij weet dat hij mensen heeft verraden, het vertrouwen van bepaalde mensen heeft beschaamd, en Marie Arena is een van hen”, aldus advocaat Kennes. “Hij zal haar naam noemen om te zeggen dat zij er niets mee te maken heeft en dat hij haar nooit iets zou hebben durven voorstellen”, voegde hij eraan toe.

Over Marc Tarabella, het andere Europees Parlemenslid van PS dat genoemd wordt in de zaak en van wie het Belgische gerecht vraagt om zijn immuniteit op te heffen, wilde de advocaat geen commentaar geven. “We communiceren geen informatie over de zaak die onderzocht wordt. Dat maakt deel uit van de overeenkomst. Maar het is betreurenswaardig dat er informatie uit het dossier lekt waarbij er namen worden genoemd van mensen die nog niet eens de kans hebben gehad om te worden gehoord (…) en die geen toegang hebben tot elementen van het dossier”.

Europees Parlement wil van crisis gebruikmaken om nieuwe weg in te slaan

Het Europees Parlement heeft dinsdagmiddag gedebatteerd over de interne hervormingen die nodig zijn om de transparantie van de instelling te verbeteren en inmenging van buitenaf en corruptie te vermijden. Zowat elke fractie had woorden van lof voor het antwoord van voorzitter Roberta Metsola op het corruptieschandaal, maar toch werd her en der om meer ambitie gevraagd.

Het debat werd ingezet door Europees commissaris Ylva Johansson. Zij beloofde in april met een “anticorruptiepakket” te zullen komen. Concreet zal haar voorstel erin bestaan alle vormen van corruptie te criminaliseren, “met uniforme definities van misdrijven en geharmoniseerde sancties over heel de EU”. Johansson wil ook beter uitgeruste ordediensten en gerechtelijke autoriteiten in de strijd tegen corruptie. Van de Commissie wordt tevens verwacht dat ze met een interinstitutioneel ethisch comité komt.

Uit het debat werd duidelijk dat het Europees Parlement het corruptieschandaal dat de instelling nu teistert wil aanwenden om de transparantieregels rond vergaderingen met MEP’s, de toegang van lobbyisten tot het halfrond, controles… op een nieuwe leest te schoeien. De 14 actiepunten die voorzitter Metsola vorige week presenteerde, werden dan ook positief onthaald door de verschillende fractievoorzitters.

Maar de EVP, S&D, Renew en de groenen – de vier grootste fracties – onderstreepten dinsdag dat de voorstellen van Metsola “een goed vertrekpunt” en “een goede basis voor discussie” vormen, zoals EVP-voorzitter Manfred Weber het verwoordde. Hij wil dat nog meer gekeken wordt naar de rol van ngo’s. Zo maakte oud-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die als verdachte in de corruptiezaak in voorlopige hechtenis zit, wellicht van zijn ngo Fight Impunity gebruik om actieve parlementsleden te proberen te beïnvloeden. De ngo was niet opgenomen in het transparantieregister.

De sociaaldemocratische S&D, die als fractie het hardst getroffen is door het corruptieschandaal, wil dat er een bijzondere commissie wordt opgericht om de bestaande regels te evalueren en nieuwe aanbevelingen te formuleren. Dat voorstel staat niet in de lijst van Metsola, en wordt alvast gedeeld door de groenen. Die merkten nog op dat er zal moeten worden nagedacht over uitzonderingen op de verplichting om vergaderingen aan te geven, bijvoorbeeld om te vermijden dat sommige mensenrechtenverdedigers in gevaar worden gebracht.

Partner Content