De Britten betalen nu meer aan Europa dan ze ontvangen. 'Daardoor zal de brexit ons elk jaar minstens tien miljard euro kosten', zegt de Duitse Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger. 'De helft daarvan zullen de lidstaten zelf moeten bijpassen, de andere helft kunnen we door besparingen opvangen. En er ís ruimte om te besparen. Nu krijgen lidstaten - ook Duitsland - kortingen op hun EU-bijdrages. Dat is destijds zo onderhandeld door de Britse premier Margaret Thatcher. Na de brexit kunnen we...

De Britten betalen nu meer aan Europa dan ze ontvangen. 'Daardoor zal de brexit ons elk jaar minstens tien miljard euro kosten', zegt de Duitse Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger. 'De helft daarvan zullen de lidstaten zelf moeten bijpassen, de andere helft kunnen we door besparingen opvangen. En er ís ruimte om te besparen. Nu krijgen lidstaten - ook Duitsland - kortingen op hun EU-bijdrages. Dat is destijds zo onderhandeld door de Britse premier Margaret Thatcher. Na de brexit kunnen we komaf maken met dat systeem.' Günther Oettinger: Ons standpunt is duidelijk. De Britten zijn een aantal financiële verplichtingen aangegaan die ook na de brexit geldig blijven. We gaan ervan uit dat ze die beloftes, goed voor ongeveer 60 miljard euro, zullen nakomen. Oettinger: We zullen elke euro moeten omdraaien en ons van elk programma moeten afvragen of het zinvol is. Nu wordt er soms weinig efficiënt met Europese fondsen omgesprongen. Zo is er in België op de E314 in Maasmechelen veel geld uitgegeven aan een oversteekplaats voor wild. Dat is erg leuk, maar hadden we dat budget niet beter besteed aan snelle internetverbindingen in rurale gebieden? Telecombedrijven kunnen die niet helemaal zelf betalen. Oettinger: Natuurlijk moeten we onderzoeken of er bespaard kan worden, maar de boeren mogen daar niet het slachtoffer van worden. Het is bovendien een illusie te denken dat alle budgettaire problemen van de EU opgelost kunnen worden door te besparen in de landbouwsubsidies. Oettinger: Van elke 50 euro die een Europeaan aan belastingen betaalt, gaat 1 euro naar de EU. In de Verenigde Staten gaat liefst 60 procent van het belastinggeld naar Washington. We moeten meer spenderen aan de Europese begroting. Europa is dat waard. Als we dat belastinggeld verstandig gebruiken, zal het de geloofwaardigheid van de Unie ten goede komen. Oettinger: Directe Europese belastingen wil ik niet, maar we moeten wel onze fiscale basis verbreden. De opwarming van de aarde biedt daarvoor een opportuniteit. De klimaatwetgeving gebeurt op Europees niveau, maar de opbrengsten van CO2-taksen vloeien naar de lidstaten. Dat kunnen we veranderen. Bij de lidstaten is daarvoor geen groot enthousiasme, maar helemaal afgeschoten wordt het idee evenmin. Oettinger: Dat is een slecht idee. In tegenstelling tot de lidstaten mogen wij geen schulden maken. Dat is belangrijk voor onze geloofwaardigheid, zeker op economisch vlak. Daar mogen we niet aan raken. © Der Spiegel