In 2021 zal de Europese Unie zich voor een bedrag van 164,2 miljard euro kunnen engageren en voor maximum 166,1 miljard euro aan betalingen kunnen doen. Het geld zal prioritair naar het verlichten van de impact van de coronacrisis gaan, naar een duurzaam herstel en naar de vergroening en digitalisering van de Europese economie. Het Europees Parlement wijst erop dat zijn onderhandelaars extra geld uit de brand hebben kunnen slepen voor onder meer transportinfrastructuur, onderzoek en gezondheidszorg.

'Deze extra investeringen (...) bieden een antwoord op echte noden en zijn ook wat de Europese burgers verwachten', zegt Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter van de Begrotingscommissie.

Voorlopige twaalfden

De Duitse ambassadeur Michael Clauss, wiens land nog tot 31 december de Raad voorzit, ziet in het akkoord 'het bewijs dat Europa in tijden van crisis aan één zeel kan trekken'. 'Maar', zegt Clauss, 'de begroting 2021 kan maar in werking treden als de blokkering van de meerjarenbegroting en van het herstelfonds opgeheven wordt. Indien niet, dreigen we geconfronteerd te worden met een drastische vermindering van de Europese budgetten vanaf begin volgend jaar.'

De meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds worden nog steeds tegengehouden door Hongarije en Polen, uit onvrede met het nieuwe sanctiemechanisme voor landen die de rechtsstaat niet respecteren. Het dossier komt volgende donderdag en vrijdag op de tafel van de Europese leiders. Als er geen oplossing gevonden wordt voor de crisis en het meerjarig financieel kader blijft geblokkeerd, dan kan ook de begroting 2021 niet in werking treden. Dan zal de Europese Unie het nieuwe jaar met voorlopige twaalfden van start moeten gaan. Verschillende Europese programma's en subsidielijnen zullen dan van geld verstoken blijven.

In 2021 zal de Europese Unie zich voor een bedrag van 164,2 miljard euro kunnen engageren en voor maximum 166,1 miljard euro aan betalingen kunnen doen. Het geld zal prioritair naar het verlichten van de impact van de coronacrisis gaan, naar een duurzaam herstel en naar de vergroening en digitalisering van de Europese economie. Het Europees Parlement wijst erop dat zijn onderhandelaars extra geld uit de brand hebben kunnen slepen voor onder meer transportinfrastructuur, onderzoek en gezondheidszorg. 'Deze extra investeringen (...) bieden een antwoord op echte noden en zijn ook wat de Europese burgers verwachten', zegt Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter van de Begrotingscommissie. De Duitse ambassadeur Michael Clauss, wiens land nog tot 31 december de Raad voorzit, ziet in het akkoord 'het bewijs dat Europa in tijden van crisis aan één zeel kan trekken'. 'Maar', zegt Clauss, 'de begroting 2021 kan maar in werking treden als de blokkering van de meerjarenbegroting en van het herstelfonds opgeheven wordt. Indien niet, dreigen we geconfronteerd te worden met een drastische vermindering van de Europese budgetten vanaf begin volgend jaar.' De meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds worden nog steeds tegengehouden door Hongarije en Polen, uit onvrede met het nieuwe sanctiemechanisme voor landen die de rechtsstaat niet respecteren. Het dossier komt volgende donderdag en vrijdag op de tafel van de Europese leiders. Als er geen oplossing gevonden wordt voor de crisis en het meerjarig financieel kader blijft geblokkeerd, dan kan ook de begroting 2021 niet in werking treden. Dan zal de Europese Unie het nieuwe jaar met voorlopige twaalfden van start moeten gaan. Verschillende Europese programma's en subsidielijnen zullen dan van geld verstoken blijven.