Vrije Tribune

‘Er zijn echt wel alternatieven voor pesticiden als Roundup’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Minister van Landbouw Willy Borsus wil de herbiciden voor privégebruik verbieden. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, juicht dit besluit toe. “Het is een eerste, goede stap in de richting naar een pesticidevrije wereld’, zegt Barbara Creemers, die bij Velt de campagne 2020pesticidevrij leidt. “Maar we zijn er nog niet.”

Met de campagne 2020pesticidevrij wil Velt dat tegen 2020 iedereen kan genieten van groen, zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid van pesticiden. “Dat eerst alle gewesten van ons land het gebruik van glyfosaat verboden, was alvast een goed begin”, licht Barbara toe. “Dat minister Borsus onlangs het moedige idee lanceerde om ook de verkoop van glyfosaat te verbieden, en bij uitbreiding alle chemische herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid, is een enorme stap vooruit. We juichen dit plan dan ook toe en roepen de minister op om snel werk te maken van een streng wettelijk kader dat ook rekening houdt met voorraden in winkels, opdat die niet in de uitverkoop worden gezet.

‘Er zijn echt wel alternatieven voor pesticiden als Roundup’

Om naar een pesticidevrije wereld te gaan, moeten we echter nog heel wat stappen nemen. Vandaag is er bijvoorbeeld nog geen verbod voor de professionele sector. Landbouwers mogen glyfosaat en andere pesticiden nog gebruiken. We zijn ook ongerust over de drift waardoor bij een beetje wind percelen naast gangbare landbouwpercelen al een vlaag pesticiden over zich heen krijgen. Dat Boerenbond klaagt dat er geen alternatief is voor glyfosaat doet ons echt fronsen: biologische landbouwers en tuinders bewijzen elke dag dat het kan zonder pesticiden. We roepen dan ook alle consumenten op om te kiezen voor biologische producten en zo de bioboeren elke dag het signaal te geven dat ze goed bezig zijn. Zo tonen ze samen – boer en consument – de weg naar dat andere landbouw- en voedselsysteem waarvoor Velt ijvert samen met Voedsel Anders.

Alternatieven

Minister Schauvliege heeft absoluut gelijk als ze zegt: ‘Er zijn veel alternatieven voor de particulier.’ Ten eerste kan je je kijk op onkruid bijschroeven. Het zou niet slecht zijn als we de waarde van de planten in de keuken zouden zien. Wist je bijvoorbeeld dat je van paardenbloempjes heerlijke gelei of limonade kan maken? Of pesto van zevenblad?

Wil je toch af van ‘onkruid’, weet dan dat je heel veel preventief kan doen. De beste tip: vermijd onbedekte grond. Zet plantjes die je wel ziet zitten op plaatsen waar anders onkruid gaat woekeren. In de moestuin kan je mulchen (de grond bedekken met organisch materiaal). Paadjes, oprit en terras beperk je ook best tot de oppervlakte die je effectief gebruikt. Veeg of borstel die een keer per week en zo krijgt onkruidgroei geen kans. Als er toch enkele plantjes doorkomen die je liever niet ziet, zijn er een paar eenvoudige manieren om ze te verwijderen. Door te wieden verwijder je zowel bovengrondse delen van de plant als de wortel. Maaien lijkt op het eerste zicht enkel bovengrondse delen van de plant te verwijderen., maar als je dit herhaaldelijk doet, put je de wortels zo sterk uit dat de plant uiteindelijk sterft. Met enkele voorzorgsmaatregelen kan je perfect veilig een gasbrander gebruiken, maar ook wie dat niet heeft kan onkruid bestrijden met een hittestoot: met het kookwater van de aardappelen of de pasta krijg hetzelfde resultaat. Tegen algen- en mosgroei ten slotte helpt borstelen met scherp zand.

Grote werk

Laat ons ook niet uit het oog verliezen dat Europa nog moet beslissen over de vergunning van glyfosaat. Die verlenging staat immers nog altijd op de Europese agenda, omdat glyfosaat eerst als mogelijk wel kankerverwekkend werd beschouwd, maar dit werd tegengesproken door andere studies. Nu blijkt dat minstens een deel van die studies door het gesjoemel van Monsanto gemanipuleerd zijn, hopen wij dat Europa vanuit het voorzorgsprincipe glyfosaat zal verbieden. Al 700.000 Europeanen tekenden de petitie BanGlyphosate. We hopen dat het gedurfde signaal van België ook de Europese leiders doet inzien dat een verbod in de hele EU nodig is.”

Partner Content