Aan kerkleiders wereldwijd, en de bisschop van Rome in het bijzonder,

Wij schrijven u als jongerenbeweging van CD&V, de Vlaamse christendemocratische partij. In het vooruitzicht van de klimaatconferentie in Parijs hebben we het voorbije jaar intensief gewerkt rond de problematiek van milieu en klimaat.

We duwden mee aan de kar om het thema hoog op de politieke agenda te houden en formuleerden concrete beleidsvoorstellen, ondersteund door de christendemocratische idee van rentmeesterschap. Onze aarde, "ons gemeenschappelijk huis", willen we zo beheren dat ook onze kinderen hier menswaardig kunnen leven. Ook rond armoedebestrijding namen we sterk standpunt in.

Wij danken U, omdat ook U de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid zo krachtig naar voren schoof. Laudato Si', uw brief aan de wereld, zet wereldwijd miljoenen mensen om zorgzaam om te gaan met onze planeet. Uw oproep voor een betere zorg voor ons milieu is ook een appel aan de politiek om krachtdadige maatregelen te nemen. Kerkmensen, geëngageerde politici en talloze gewone mensen proberen dan ook dag aan dag die zorg om onze planeet in de praktijk te vertalen. Uw levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen.

Toch denken we dat de encycliek Laudato Si' ook een gemiste kans is, onder andere wanneer u het probleem van de overbevolking aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva om verantwoord ouderschap na te steven. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.

We geloven dat een betere toegang tot anticonceptiva essentieel is, naast andere factoren als een betere verdeling van de rijkdom en toegang tot onderwijs voor alle jongeren. U hebt zich tot op heden niet nadrukkelijk uitgesproken in steun voor anticonceptie, en dat vinden we erg jammer. U zei weliswaar dat "katholieken niet moeten kweken als konijnen", maar u schuift alleen "natuurlijke" anticonceptie naar voor, met name door seksuele onthouding wanneer een vrouw vruchtbaar is. Dit blijkt te vaak een onbetrouwbare methode.

We vragen u dan ook met aandrang dat de Kerk haar verzet opgeeft, telkens wanneer overheid en hulporganisaties de bevolking anticonceptie ter beschikking stellen. Reële toegang voorzien tot anticonceptiva hoeft immers niet gezien te worden als een anti-gezinsbeleid of als een neen tegen kinderen. Het is volgens ons een legitiem middel om een te grote bevolkingsdruk, en armoede te bestrijden. Het zal ook kunnen leiden tot minder (vaak illegale en voor de moeder gevaarlijke) abortussen. De toegang tot anticonceptie en een bijhorende seksuele voorlichting kan al op korte termijn ertoe bijdragen iets van deze doelen te realiseren.

Met warme kerstgroeten, Wim Soons Voorzitter JONGCD&V

Ps. Deze brief zal vertaald worden en bezorgd aan de bisschop van Rome.

Aan kerkleiders wereldwijd, en de bisschop van Rome in het bijzonder,Wij schrijven u als jongerenbeweging van CD&V, de Vlaamse christendemocratische partij. In het vooruitzicht van de klimaatconferentie in Parijs hebben we het voorbije jaar intensief gewerkt rond de problematiek van milieu en klimaat.We duwden mee aan de kar om het thema hoog op de politieke agenda te houden en formuleerden concrete beleidsvoorstellen, ondersteund door de christendemocratische idee van rentmeesterschap. Onze aarde, "ons gemeenschappelijk huis", willen we zo beheren dat ook onze kinderen hier menswaardig kunnen leven. Ook rond armoedebestrijding namen we sterk standpunt in. Wij danken U, omdat ook U de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid zo krachtig naar voren schoof. Laudato Si', uw brief aan de wereld, zet wereldwijd miljoenen mensen om zorgzaam om te gaan met onze planeet. Uw oproep voor een betere zorg voor ons milieu is ook een appel aan de politiek om krachtdadige maatregelen te nemen. Kerkmensen, geëngageerde politici en talloze gewone mensen proberen dan ook dag aan dag die zorg om onze planeet in de praktijk te vertalen. Uw levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen.Toch denken we dat de encycliek Laudato Si' ook een gemiste kans is, onder andere wanneer u het probleem van de overbevolking aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva om verantwoord ouderschap na te steven. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.We geloven dat een betere toegang tot anticonceptiva essentieel is, naast andere factoren als een betere verdeling van de rijkdom en toegang tot onderwijs voor alle jongeren. U hebt zich tot op heden niet nadrukkelijk uitgesproken in steun voor anticonceptie, en dat vinden we erg jammer. U zei weliswaar dat "katholieken niet moeten kweken als konijnen", maar u schuift alleen "natuurlijke" anticonceptie naar voor, met name door seksuele onthouding wanneer een vrouw vruchtbaar is. Dit blijkt te vaak een onbetrouwbare methode.We vragen u dan ook met aandrang dat de Kerk haar verzet opgeeft, telkens wanneer overheid en hulporganisaties de bevolking anticonceptie ter beschikking stellen. Reële toegang voorzien tot anticonceptiva hoeft immers niet gezien te worden als een anti-gezinsbeleid of als een neen tegen kinderen. Het is volgens ons een legitiem middel om een te grote bevolkingsdruk, en armoede te bestrijden. Het zal ook kunnen leiden tot minder (vaak illegale en voor de moeder gevaarlijke) abortussen. De toegang tot anticonceptie en een bijhorende seksuele voorlichting kan al op korte termijn ertoe bijdragen iets van deze doelen te realiseren. Met warme kerstgroeten, Wim Soons Voorzitter JONGCD&VPs. Deze brief zal vertaald worden en bezorgd aan de bisschop van Rome.