“Vlaamse beweging heeft zelfde dip als Waalse beweging twintig jaar geleden”

(Belga) Het Feest aan de IJzer, ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse Gemeenschap komende donderdag, trok zondagochtend amper een vijftigtal toeschouwers. Gast in Diksmuide José Happart meent dat de Vlaamse beweging dezelfde fase doormaakt als de Waalse beweging twintig jaar geleden. “Je moet vandaag al overtuigd regionalist zijn om naar dergelijk evenement te komen”, meent hij.

“Welkom op ónze nationale feestdag zonder royalistische koekendoosromantiek”, sprak voorzitter van het IJzerbedevaartcomité Paul De Belder een vijftigtal toeschouwers toe. Het comité nodigde voor de gelegenheid vaandeldrager van de Waalse Beweging José Happart uit. “Een primeur dat we een lid van de Waalse beweging bij ons te gast hebben”, aldus De Belder. “José Happart, ooit Vlaanderens grootste boeman, was de enige die positief reageerde op het initiatief van Bart De Wever (N-VA) om onverwijld werk te maken van diepgaand overleg met het oog op een duurzame oplossing van het communautaire imbroglio”, lichtte De Belder de keuze voor Happart toe. Happart aanvaardde de uitnodiging met plezier en gaf meteen een reden waarom het volk schaars was voor de viering. “Op een zonnige dag als vandaag gaan de mensen liever wandelen of naar het strand”, aldus Happart. De Belder gaf Happart gelijk. “Wij brengen een genuanceerde boodschap en geven inhoud aan de autonomie. Misschien is onze boodschap te weinig sexy in de huidige tijdgeest”, aldus De Belder. (Belga)

Partner Content