Vincent Van Peteghem (CD&V) over het zomerakkoord: ‘Uiteindelijk komt alles neer op fiscaliteit’

Vincent Van Peteghem (CD&V) © Isopix
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack.be

Voor vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) wordt het hoog tijd om ons belastingssysteem te hervormen, al maakt zo’n hervorming geen deel uit van de werven die de regering-De Croo wil aanpakken. ‘Ook op het vlak van arbeidsmarkt, pensioenen en koopkracht kom je automatisch bij fiscaliteit uit.’

Ligt er een groot zomerakkoord in het verschiet? Dat is alleszins de wens van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD). De deal zou een doorstart moeten betekenen voor Vivaldi, dat er voorlopig niet in slaagt het etiket van kibbelkabinet van zich af te schudden. Als het even kan, moet alles rond zijn tegen 21 juli, de nationale feestdag en het begin van het zomerreces.

Ook voor CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem is het hoog tijd om beslissingen te nemen. ‘Pensioenen, arbeidsmarkt, fiscaliteit, het klimaat: de uitdagingen liggen er en we kijken ernaar alsof het een snelkookpan is. We zien de druk toenemen, de stoom komt eruit, maar politici en sociale partners pakken ze niet aan. Daarom moeten we nu keuzes maken.’

De premier maakt de koppeling tussen arbeidsmarkthervormingen en pensioenen. De PS – toch geen kleine regeringspartner – speelt het op beide dossiers hard. Is een zomerakkoord wel mogelijk?

Van Peteghem: Elke regeringspartij heeft bezorgdheden en strijdpunten. Voor ons is de betaalbaarheid van de pensioenen belangrijk. Het eerste voorstel (van PS-minister Karine Lalieux, nvdr) dateert nu al van september. Op het vlak van de arbeidsdeal moet alles wat is afgesproken in oktober worden uitgevoerd, want dat blijft maar aanslepen. Nu is het aan de premier om met de zeven partijen beslissingen te nemen.

De regering wacht op advies van een expertengroep om koopkrachtmaatregelen te nemen. Wat is voor u belangrijk?

Van Peteghem: Er wordt soms onderschat hoeveel inspanningen we al hebben geleverd. De btw-verlaging voor gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent heb ik op tafel gelegd. Denk ook aan de steun aan de pomp. Op elke volle tank scheelt dat nog steeds 10 euro. Ook de afbouw van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) komt daarbovenop. Voor ons hangt het koopkrachtverhaal vandaag samen met fiscaliteit. Werken moet meer lonen.

Dat kunt u wel zeggen, maar fiscaliteit maakt géén deel uit van de werven die premier De Croo opsomt voor deze zomer. En dat terwijl u uw blauwdruk voor een fiscale hervorming snel op tafel zult leggen.

Van Peteghem: Uiteindelijk komt alles wel neer op fiscaliteit. Mijn blauwdruk zal twee zaken bevatten. Vooreerst willen we weten waar we naartoe gaan met de belastingen. Het stelsel moet eenvoudiger, rechtvaardiger en neutraler. Maar óók op het vlak van arbeidsmarkt, pensioenen en koopkracht kom je automatisch bij fiscaliteit uit.

Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is er nog veel werk aan de fiscale hervorming.

Van Peteghem: (fors) Ik ben de enige die al vanaf dag één zegt dat we zo snel mogelijk naar een hervorming moeten. Na de recentste rapporten van de Europese Commissie en de OESO hoor ik in het parlement dat anderen die ook willen – en ze zal er komen. Het zal misschien niet meteen zijn wat iedereen wil, maar we zullen onszelf moeten overstijgen.

De groenen lanceerden maandag een voorstel in de pers: voer een soort van belastingverlaging door voor mensen met lage en middeninkomens, en pas de effectentaks strenger toe. Stoort u dat niet?

Van Peteghem: Het is niet aan mij om de duim omhoog of omlaag te steken bij elk voorstel. Ik leg mijn oor te luisteren bij verschillende partijen en wil een globale hervorming op tafel leggen.

U stopt veel politiek kapitaal in de fiscale hervorming. Wat betekent dat voor uw politieke carrière als uw opzet mislukt?

Van Peteghem: (combattief) Het zal niet van mij afhangen dat het niet lukt.

We moeten vermijden dat middenveldorganisaties lobbygroepen worden.

U bent scherp voor de sociale partners, waaronder de christelijke vakbond ACV. Vorige week zei CM-topman Luc Van Gorp in Knack nog dat de zuil ‘al lang dood is’. Is er iets definitief gebroken tussen de CD&V en haar traditionele achterban?

Van Peteghem: Het gaat me niet over de kleuren van de organisaties. De sociale partners zitten met z’n tienen om de tafel en ze slagen er niet in tot een akkoord te komen. Dat ontgoochelt mij. We moeten vermijden dat middenveldorganisaties lobbygroepen worden. Ze moeten hun achterban ook durven mee te nemen in een groter verhaal.

Volgens waarnemers is deze zomer het laatste moment waarop risicovolle politieke beslissingen mogelijk zijn. Na het reces zullen partijen steeds banger worden richting de verkiezingscampagne van 2024.

Van Peteghem: We zitten vandaag dichter bij de start van de regering dan bij de verkiezingen van 2024. Het lijkt alsof iedereen denkt dat we sneller naar verkiezingen moeten, maar als we écht bezig zijn met de dingen waarvan mensen wakker liggen, dan schieten we niets op door campagnebeloftes naar elkaars hoofd te gooien. (slaat met de vuist op tafel) We moeten hervormen, dát is onze opdracht.

Naar analogie van de regering-Michel in 2017: ziet u zichzelf naar Tomorrowland gaan na het beklinken van het zomerakkoord?

Van Peteghem:(lacht luid) Neen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content