Opinie

Walter De Smedt

‘Tom Van Grieken zou de mensenrechten net dankbaar moeten zijn.’

Walter De Smedt Strafrechter op rust, enige Belg die ooit zowel lid was van het Comité P als het Comité I

Voormalig strafrechter Walter De Smedt is niet overtuigd door de argumenten waarmee Tom Van Grieken de mensenrechtenschendingen in het programma van Vlaams Belang als ‘gezond verstand’ omschrijft.

Uit het interview met Tom Van Grieken in Knack van deze week maak ik op dat de man met twee zaken grote problemen heeft: ten eerste met de wereldvreemde, activistische rechters en academici, en ten tweede met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zelf.

Het is een gekende techniek: als je de uitspraak zelf uit de weg wil gaan moet je de persoon van de rechter aanpakken, als het debat met de academici te moeilijk is stop je hen in dezelfde, linkse, hoek. Blijkbaar is er dus wat mis met de opleiding van rechters en academici want die zijn allen wereldvreemd. Ook hun aanstelling is verkeerd want zij hebben dezelfde linkse agenda. Dit is het eerste, gekende, antwoord van de populist: de opdeling van de wereld in enerzijds het Volk en anderzijds de wereld vreemden. Waar hebben wij dat discours nog gehoord? Het lijkt veel op het joods-Christelijk complot dat na 1933 in Duitsland als lesmateriaal werd gebruikt. Nu is dat vervangen door een complot van wereldvreemde, activistische en linkse rechters en academici. Overigens is Van Grieken niet de enige die deze techniek herontdekt heeft. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Theo Francken hebben zich al in die zin uitgelaten. Ze volgen een vergelijkbare gedachtengang, gebruiken soms dezelfde woorden.

Tom Van Grieken zou de mensenrechten net dankbaar moeten zijn.

Ook het EVRM wordt door Van Grieken op dezelfde wijze aangepakt. Tegenover wat academici schendingen vinden, wordt het gezond verstand van de mensen geplaatst. Alweer een gekende werkwijze van het populisme: de gezond denkende mens en de academici die het niet begrijpen.

En dan komt de derde truc: ‘Ga in Saudi-Arabië, Iran of Egypte, landen waar de islam het voor het zeggen heeft, met de mensenrechten zwaaien.’ Wat een geluk voor Van Grieken dat hij niet in dergelijk land leeft. Mocht hij daar de rechters en de academici op dezelfde wijze beschuldigen, zou hij niet lang staan zwaaien.

Dat hij bij ons een eigen mening mag hebben en hij deze ook in de kranten mag verkondigen heeft hij te danken aan het EVRM, en aan de rechters die over de toepassing ervan waken. De bij ons na eeuwen bekomen scheiding van kerk en staat maakt daar deel van uit.

En ook hier zie je dezelfde denk- en spreekwijze bij de zusterpartij. Bij de stemming over de oprichting van een Mensenrechteninstituut, de uiteindelijke uitvoering van een nalatigheid waarvoor ons land door de VN en de Raad van Europa meermaals werd aangemaand, stemde de N-VA tegen. In een interview in Knack gaf de fractieleider van de N-VA in de Kamer, Peter De Roover, zijn standpunt: ‘Die Rechten van de Mens zíjn niet universeel. Die tekst is opgesteld op een moment dat het Westen baas was in de hele wereld. Wij hebben toen de pretentie gehad om op die verklaring het woord ‘universeel’ te kleven, omdat we dachten dat wij dat zelf waren. Terwijl het gewoon een ‘noordwestelijke’ verklaring was.’ Hoe was het even voordien toen er in het Westen een andere baas was die aan een andere wereld dacht?

Volgens Van Grieken zijn Yasmine Kherbache en Fientje Moerman afgedankte politci, politiek benoemde rechters die in het Grondwettelijk Hof werden geparkeerd: ‘Maar het hoeven niet eens juristen te zijn! Hoe wereldvreemd kan het worden?’ Kherbache studeerde rechten aan de KUL en aan de Université libre te Brussel, daarna een jaar aan de unief te Barcelona, startte als advocaat in het internationaal kantoor De Band (nu: Linklaters) en vestigde zich nadien te Antwerpen in de associatie Nietvelt advocaten. Moerman studeerde rechten te Gent, behaalde een master aan de Harvard Law school en werd advocate in New York en Brussel.

Van Grieken zelf studeerde communicatiewetenschappen aan de Plantijn hogeschool en was een tijd werkzaam in de reclamesector. Van Grieken is terecht gekomen waar hij ingevolge zijn studies thuis hoort, in de reclamesector. Daar worden wel meer onwaarheden verteld. De dames Kherbache en Moerman afdoen als ‘geparkeerde politici’ en het voorstellen alsof zijn geen juristen zijn is oneerlijke reclame.

Van Grieken is niet van zijn eerste leugen gebarsten: ‘België is geen haar beter dan landen als Hongarije en Polen, waarover linkse politici zo graag hoog van de toren blazen.’ Dat hij dicht aanleunt bij wat in die landen nu mogelijk is, moet het gezond verstand van zijn kiezers aanzetten om er eens ernstig over na te denken. Wat denkt het Belang dan over de toestand in die landen? ‘Het probleem dat sommigen met Polen hebben heeft niet zozeer te maken met de aanpassingen aan de Poolse wetgeving, maar wel met de samenstelling van de Poolse regering. Polen wordt nu immers bestuurd door de conservatieve, eurokritische PiS-partij en het is dat wat het liberale en socialistische West-Europese establishment maar moeilijk kan verkroppen. De Poolse regering is nochtans duidelijk gemachtigd door een democratische meerderheid van de Polen. En dat dient vanzelfsprekend gerespecteerd te worden, zo lezen we in een opiniestuk van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens op Doorbraak.

Het joods-Christelijk complot is nu een liberaal-socialist complot geworden.

Hoe ver kan je in de denkwereld van Van Grieken gaan? ‘We helpen iedereen weer op de been, maar we zijn ook niet naïef: als die mensen hier illegaal zijn, moeten dokters dat doorgeven en worden zij na afloop, in goede gezondheid, teruggestuurd.’ (…) ‘En weet u waarom wij ze tijdelijk willen opsluiten? Dat is het meest humane.’ Dokters worden informateurs van een regime dat je verzorgt om je te kunnen terugsturen. Nogmaals is dit hetzelfde discours als dat van de Antwerpse burgemeester die zich in oorlog waant, en aandrong op bestuurlijke huiszoekingen en aanhoudingen.

Het interview van Van Grieken is niet enkel een woordenkramerij waarin de reclameman het wasproduct van zijn winkel aanprijst. Het toont ook welke trucs worden gebruikt om de lezer op het verkeerde been te zetten: het Volkse gezond verstand gaat boven een Europese verklaring, wat rechters en academici er van maken is linkse praat, zowel als het Grondwettelijk Hof dat daar moet over oordelen uit geparkeerde politici- niet juristen bestaat.

Tegelijk kan je daardoor ook begrijpen waarom Jan Janbon ernstig met Van Grieken praatte over een mogelijke regeringsvorming: wat heeft gelijkdenkenden belet om er samen wat van te maken? Maar ook en vooral: stel je voor dat het wél was gelukt. Wie heeft er zin om in een land als Polen of Hongarije te wonen?

Partner Content