Denis Durcarme (MR) wil alle politici van TikTok af: ‘Ministers die TikTok blijven gebruiken op privétoestellen, spelen met vuur’

© Getty
Han Renard

Moeten onze politici TikTok helemaal verbannen en gewoon stoppen met het gebruik van de Chinese app?

De Vlaamse, Waalse en de federale overheid hebben onlangs TikTok verboden op de werktelefoons van overheidspersoneel en ministers, op advies van de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity. In de hele westerse wereld groeit immers de vrees dat via TikTok gevoelige informatie over landen en burgers in handen van de Chinese overheid komt – iets wat TikTok zelf stellig ontkent.

De Franstalige politici Denis Ducarme (MR) en Georges Dallemagne (Les Enagagés), respectievelijk Kamerleden van de meerderheid en de oppositie, zijn bang dat de huidige maatregelen niet volstaan. Ze schreven samen een brief aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS), waarin ze haar vragen een rapport te bestellen bij het Comité I over de gevaren van TikTok, op basis waarvan het parlement eventueel strenger ingrijpen kan bepleiten.

‘Onze ministers moeten nu weliswaar TikTok van hun werktelefoon halen, maar ze kunnen de app wel nog gebruiken op hun privételefoon. Wat velen ook doen’, zegt Ducarme. ‘Ik heb goede contacten in kringen van cybersecurity. Daar zegt men dat ook op privétoestellen het gevaar zeker niet nul is, omdat die telefoons vaak informatie ontvangen afkomstig van professionele computers, laptops of telefoons. De veiligheidsdiensten hebben ook niet voor niks onze militairen gevraagd om de app niet meer te gebruiken.’

Voor een formeel verbod op TikTok pleit Ducarme niet of nog niet, maar ‘in een land waar de nationale veiligheid ernstig wordt genomen, zou geen enkele politicus op TikTok mogen zitten. En zou dit soort haarkloverij over werk- versus privételefoons niet mogen bestaan. Ministers die ondanks waarschuwingen van de veiligheidsdiensten toch TikTok blijven gebruiken op hun privétoestellen, spelen met vuur.’

Ook om ‘ethische en principiële’ redenen vindt Ducarme dat politici van TikTok af moeten. ‘De meeste mensen beschikken heus niet over aparte telefoons voor werk- en privézaken. De gegevens van gewone Belgische TikTok-gebruikers, die zich niet zo goed kunnen beschermen als politici, dreigen dus nog veel makkelijker bij de Chinese overheid terecht te komen. Is het dan wel slim dat bekende mensen als rocksterren of ministers TikTok voeden met filmpjes en op die manier de app promoten?’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content