Alles over Valerie Van Peel

In de Kamer wordt woensdagmiddag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. 'Onbegrijpelijk voor socialisten', beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over 'pure symboolpolitiek'.

De strijd om het N-VA-ondervoorzitterschap heeft ook gevolgen voor de partij in het Vlaams Parlement. Mocht kandidaat Lorin Parys het niet halen, dan zou hij Vlaams fractievoorzitter kunnen worden. Maar regionale gevoeligheden kunnen daar een stokje voor steken.

Omdat er mogelijk een tweede lockdown aankomt, zal Valerie Van Peel (N-VA) in de Kamer de urgente behandeling vragen van haar wetsvoorstel om spreekplicht in te voeren bij ernstige misdrijven als het seksueel misbruik en de mishandeling van kinderen. 'Het beroepsgeheim mag nooit tegen het belang van het kind ingaan. En dat gebeurt vandaag met het spreekrecht nog te vaak', zegt ze.