Alles over relancemaatregelen

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting en bijkomende maatregelen voor werkgelegenheid en competiviteit. De ministers zijn het eens geraakt over loonmatiging en er komt een lastenverlaging voor de bedrijven voor 400 miljoen euro.