Alles over Marijke Pinoy

'Ik heb twee konijnen geslacht in een artistiek project, maar niet omwille van de kunst', reageert KASK-student Sibran Sampers op de klacht van GAIA. 'Ik klaag een veel grotere bron van miserie aan: de hypocrisie van de stedelijke vleesconsument.'

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) gaat zich over het radiospotje van GAIA buigen, waarin de onverdoofde rituele slachting wordt verteld vanuit het standpunt van een schaap.

De Bontfederatie en de Federatie voor Pelsdierhouderijen hebben woensdag klacht ingediend tegen Gaia wegens laster en eerroof en voor het verspreiden van misleidende informatie.