Studenten vragen betere begeleiding jonge leerkrachten hoger onderwijs

(Belga) VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vraagt meer begeleiding voor jonge leerkrachten hoger onderwijs. Dit meldt VVS in haar standpunt over het loopbaandebat over leraren hoger onderwijs. Daarnaast willen de studentenvertegenwoordigers ook dat het systeem van vaste benoemingen grondig word herbekeken en pleiten ze voor een verloning afhankelijk van de context waarin lesgegeven wordt.

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) kondigde in de zomer van 2010 het loopbaandebat aan. Dat zou een oplossing moeten bieden voor het tekort aan leerkrachten en degenen die aan het werk zijn versterken in hun rol. Dit loopbaandebat resulteerde in een discussienota, die door het kabinet werd voorgelegd aan de verschillende stakeholders. Aangezien dit ook een grote groep van de studenten aanbelangt, geeft VVS in dit standpunt haar eisen weer. VVS steunt het huidige voorstel om de loopbaan van leraren te differentiëren. Hierin krijgen expert-leraren de tijd om een deel van hun opdracht te besteden aan het begeleiden van junior leerkrachten. Dat gebeurt nu enkel dankzij de goodwill van oudere leerkrachten, volledig vrijwillig en buiten hun uren. Voor VVS zou de junior leerkracht tot één dag per week moeten kunnen besteden aan die begeleiding. Ook pleit VVS in haar standpunt voor het herbekijken van het systeem van vaste benoemingen. Dit is nodig om te komen tot een model waarin de leerkracht genoeg werkzekerheid krijgt, maar het onderwijs ook voldoende kwaliteitsgarantie kan bieden. (Belga)

Partner Content