Staatshervorming – Acht partijen hebben hun verantwoordelijkheid durven nemen

(Belga) De acht partijen hebben met de zesde staatshervorming, de grootste die ons land ooit gekend heeft, hun verantwoordelijkheid durven nemen. Dat was de boodschap van premier Elio Di Rupo nadat het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen een akkoord bereikt had over de nieuwe financieringswet, het sluitstuk van deze hervorming.

Door de staatshervorming wordt het zwaartepunt van het land verlegd naar de gemeenschappen en gewesten, die meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgen. De deelstaten krijgen in totaal voor 20 miljard euro nieuwe bevoegdheden. Hun eigen middelen stijgen daardoor van 45 naar 65 miljard euro, wat een verhoging betekent van meer dan 40 procent. “Vlaanderen, Wallonië en Brussel zullen binnenkort beschikken over de belangrijkste socio-economische hefbomen”, verklaarde de premier. De federale staat wordt compacter en efficiënter en zal zich concentreren op domeinen als sociale zekerheid, justitie, veiligheid en buitenlandse zaken. De nieuwe bijzondere financieringswet stelt Wallonië, Vlaanderen en Brussel in staat om over hun eigen middelen te beschikken om de nieuwe bevoegdheden uit te oefenen, maar ook om de economische ontwikkeling verder te zetten. De financieringswet versterkt voorts de financiële en fiscale autonomie van de gewesten, ter waarde van 12 miljard euro. De deelstaten worden verder geresponsabiliseerd, aangezien het grootste deel van hun middelen het resultaat zal zijn van het eigen beleid. Tenslotte zorgt de financieringswet voor een evenwichtige bijdrage van alle entiteiten voor de kost van de vergrijzing en de sanering van de openbare financiën. De teksten worden nu in het parlement ingediend, waarna het advies van de Raad van State gevraagd kan worden. De eigenlijke bespreking in het parlement volgt dan in het najaar. (Belga)

Partner Content