Siegfried Bracke

Siegfried Bracke: ‘Uw pensioen: kiezen tussen angst of zekerheid’

Siegfried Bracke Kamerlid voor N-VA

Siegfried Bracke (N-VA) reageert op de ‘forse beschuldigingen’ van Servais Verherstraeten en Liesbet Sommen (CD&V). Zij menen dat het pensioenplan van N-VA ‘hakt tot op het bot’. ‘Totaal ongegrond,’ aldus Bracke.

Servais Verherstraeten en Liesbet Sommen (CD&V) lanceren een nieuwe aanval op Plan V van de N-VA. Met het ondertussen gekende riedeltje van angst: ‘hakken tot op het bot’, ‘het armoederisico bij gepensioneerden vergroten’ en ‘de betaalbaarheid van de pensioenen oplossen door de pensioenen fors te verlagen’. Dit zijn straffe beschuldigingen. Maar vooral totaal ongegrond en ongeloofwaardig, want geen enkele andere partij investeert in haar verkiezingsprogramma méér in de wettelijke pensioenen dan de N-VA: 6,9 miljard euro extra tegen 2019. Om even te vergelijken: CD&V en Open VLD investeren 3.7 miljard euro en sp.a 5.2 miljard euro.

Om onze pensioenen te kunnen blijven betalen is bij ongewijzigd beleid tegen 2019 een extra budget van 7,9 miljard euro nodig. Dit zijn geen cijfers van onze eigen studiedienst maar van een onverdachte bron: het Federaal Planbureau. De regering-Di Rupo – waar CD&V tot nader order nog altijd deel van uitmaakt – heeft de voorbije jaren dan ook bijzonder weinig ondernomen om onze pensioenen op langere termijn betaalbaar te houden. Op kruissnelheid zal de pensioenhervorming van de regering Di Rupo 0,3 à 0,4% van het BBP opbrengen. Dat is welgeteld één twintigste van de vergrijzinginspanning die de Europese Commissie ons voorhoudt.

Dat N-VA met transparante en onderbouwde cijfers naar buiten treedt zorgt duidelijk voor wrevel en ongenoegen. Want de andere partijen presenteren geen gedetailleerde cijfers over de toekomstige pensioenuitgaven in hun plan, maar enkel een algemene groeinorm in de sociale zekerheid. De vraag die gesteld had moeten worden is niet of de N-VA uw pensioen zal verlagen. Daarvan is het antwoord klaar en duidelijk: neen. Wel of en hoe de andere partijen dit zullen doen? De kostprijs van de pensioenen in de Sociale Zekerheid stijgt gemiddeld 5% per jaar. CD&V voorziet in haar 3D-plan een verhoging van 0,9% plus inflatie. Hoe gaan ze dit verschil opvangen? Knippen in pensioenen? Elders besparen in de Sociale Zekerheid? Of zullen ze de belastingen opnieuw verhogen? Verherstraeten en Sommen hadden misschien beter deze vraag beantwoord in hun opiniestuk, in plaats van een selectieve en foute lezing van plan V.

De CD&V laat ons voorstel om via een pensioenbonus langer werken aan te moedigen buiten beschouwing, om hun pijlen volop te kunnen richten op de pensioenmalus. Behoorlijk ongenuanceerd voor een partij die het enerzijds-anderzijds principe hoog in het vaandel draagt. Deze pensioenmalus bestaat vandaag dan ook in de meeste andere Europese landen, en tot 1992 ook in België. Het opzet ervan is niet om minder hoge pensioenen uit te betalen, maar wél om mensen te simuleren langer aan het werk te blijven. Hierdoor vermindert de toekomstige instroom in het pensioenstelsel, wat leidt tot minder uitgaven. Dat is de 2,5 miljard aan ‘botte besparingen in de pensioenen’ die CD&V meent te lezen in ons plan V.

CD&V leest in plan V wel meer voorstellen die er niet in staan. Zo wordt nergens in ons plan V voorgesteld om ‘het pensioen met 5% te verminderen per jaar dat men jonger dan 65 jaar met pensioen gaat’. Allicht inspireren ze zich voor dit cijfer op de bovengenoemde pensioenmalus die tot 1992 ook in België bestond. In de aanloop naar 25 mei haalt de CD&V blijkbaar alles uit de kast, terwijl hun 3D-plan in feite precies dezelfde elementen bevat: vervroegde uittrede ten vroegste vanaf 60 jaar, een volledig pensioen na een loopbaan van 45 jaar, ofwel (jawel) een pensioenmalus van 1/45e of 2,25% per jaar vervroegde uittrede.

Verherstraeten en Sommen rekenen ons voor dat een gemiddeld pensioen in de privé-sector van 1.025 euro per maand door de malus in het plan V zou dalen tot een armoede-pensioen van 820 euro bij pensioen op 61 jaar of tot 872 euro bij pensioen op 62 jaar. Ze vergeten hierbij wel te vermelden dat het minimumpensioen voor een alleenstaande vandaag 1.100 euro per maand bedraagt, en dat dit minimumpensioen in het voorstel van de N-VA onverkort gegarandeerd blijft. Meer nog, we investeren in plan V 900 miljoen euro extra voor de laagste pensioenen en garanderen een minimumpensioen tot op het niveau van de Europese armoedegrens.

Voor Jos en Marcel die op hun 57e of 58e werkloos worden verandert er niets met plan V. We zullen er alles aan doen om hen zo snel als mogelijk aan een nieuwe job te helpen, maar als dat niet lukt en ze werkloos blijven worden hun niet-gewerkte jaren tot hun 65e gelijkgesteld voor de pensioenopbouw. De N-VA wil werknemers ook niet laten werken tot ze erbij neervallen. Als Jos en Marcel op hun zestiende als bouwvakker zijn beginnen werken kunnen ze in ons voorstel na een volledige loopbaan van 45 jaar – dus op 61 jaar – genieten van een welverdiend en volledig rustpensioen. Als iedereen voor wie dit haalbaar is net als Jos en Marcel een zo volledig mogelijke loopbaan van 45 jaar werkt, mogen we samen hopen dat er over enkele decennia nog een wettelijk pensioen zal zijn om te kunnen genieten van een rustige oude dag.

Het pensioenvoorstel van de N-VA is eerlijk en biedt perspectief. Iedereen is het er over eens dat we dringend meer mensen langer aan het werk moeten krijgen en houden. Als we vandaag de kortste loopbanen hebben van de Eurozone – gemiddeld slechts 32 jaar – is dit door de traditie van vervroegde uittrede in België. Gevolg? Een derde van de opgebouwde pensioenrechten vandaag is niet gebaseerd op gewerkte dagen. Dat is onhoudbaar. De pensioenhervorming die al zo lang wordt aangekondigd en bestudeerd moet er na 25 mei ook écht komen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content