Schatkist ontving vorig jaar voor een kleine 15 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen

© iStock

In zulke gevallen is er ofwel geen erfgenaam beschikbaar, of weigert die de erfenis. Binnen de dertig jaar kan die erfenis toch nog worden opgeëist.

De Belgische Staat heeft vorig jaar voor 14.921.503 euro aan niet-opgeëiste erfenissen geïnd. Dat heeft Belga woensdag van de FOD Financiën vernomen.

Vooraleer de Staat beslag kan leggen op een erfenis, moet de erfenis beschikbaar zijn, dat wil zeggen dat er geen erfgenaam is of dat de erfenis werd geweigerd. Er is wel een periode van 30 jaar is waarin de erfenis alsnog kan opgeëist worden.

Vorig jaar waren er in totaal 81 erfloze nalatenschappen die behouden werden door de Staat, 5 werden teruggegeven aan de erfgenamen. De Belgische Staat betaalt ook successierechten op die erfenissen, zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden overgemaakt aan de Gewesten.

Er werd in 2016 voor een bedrag van 4.859.171 euro voor de successierechten aan de Gewesten uitbetaald. In 2015 had de Belgische Staat voor 16 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen geïnd. Het aantal niet-opgeëiste erfenissen kan erg variëren: in 2013 waren het er 177, in 2015 waren het er 102, en in 2016 dus 81, ongeveer evenveel als in 2012

Partner Content