Regering Di Rupo: dit zijn de ministers en staatssecretarissen

© Belga

Een ploeg ministers die heel fel op de vorige lijkt en zes nieuwe staatssecretarissen. Dat is de samenstelling van de regering Di Rupo.

Koning Albert II heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo benoemd tot premier. Dat meldt het koninklijk paleis na afloop van het onderhoud van Di Rupo met de koning. Tijdens die audiëntie heeft Di Rupo de vorst de namen voorgelegd van de ministers en staatssecretarissen in de nieuwe regering. Hun eedaflegging vindt dinsdag om 15.00 uur plaats op het Kasteel van Laken. Formateur Elio Di Rupo bevestigt dat “de toekomstige federale regering zal samengesteld zijn uit een beperkte ploeg van dertien ministers en zes staatssecretarissen”.

Volgens de woordvoerster van de formateur “gaat het om een beperkte ploeg, ondanks dat er zes politieke partijen in de coalitie zitten”. Di Rupo herinnert er bij monde van zijn woordvoerster aan dat “er vijftien ministers en zeven staatssecretarissen in de huidige regering van lopende zaken” waren.

De samenstelling van de nieuwe federale regering onder leiding van premier Elio Di Rupo.

Ministers Steven Vanackere wordt CD&V-vicepremier en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.

Didier Reynders wordt MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.

Johan Vande Lanotte wordt sp.a-vicepremier en minister van Economie, Consumenten en Noordzee.

Vincent Van Quickenborne wordt Open Vld-vicepremier en minister van Pensioenen.

Joëlle Milquet wordt cdH-vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.

Laurette Onkelinx wordt PS-vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

Sabine Laruelle (MR) wordt minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw. Pieter De Crem (CD&V) wordt minister van Landsverdediging. Paul Magnette (PS) wordt minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwik¬kelingssamenwerking, belast met Grote Steden.

Annemie Turtelboom (Open Vld) wordt minister van Justitie. Olivier Chastel (MR) wordt minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging.

Monica De Coninck (sp.a) wordt minister van Werk. Staatssecretarissen Melchior Wathelet (cdH) wordt staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en staats¬secretaris voorStaatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister.

Philippe Courard (PS) wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico’s, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksge¬zondheid.

Servais Verherstraeten (CD&V) wordt staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.

Maggie De Block (Open Vld) wordt staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie.

Hendrik Bogaert (CD&V) wordt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.

John Crombez (sp.a) wordt staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister.

Volgens bepaalde informatie zou de regeerverklaring pas woensdagnamiddag in de Kamer worden voorgelezen, al zou dat de ruimste tijdsvork zijn.

De onderhandelaars moeten de regeerverklaring nog schrijven, wat enige tijd in beslag neemt, en ze hebben bovendien nog maar pas een marathonvergadering van 20 uur achter de kiezen. Overigens moet rekening worden gehouden met enkele festiviteiten bij de gemeenschapsparlementen, waar woensdag de veertigste verjaardag wordt gevierd. In de Senaat zetelen 21 gemeenschapssenatoren.

Naar verluidt kan Elio Di Rupo volgens grondwetspecialisten donderdagavond zijn opwachting maken op de Europese top. Op dat moment is hij al benoemd door de koning en heeft hij de regeerverklaring reeds voorgelezen in de Kamer, waar het debat dan op gang is gekomen. Dit scenario blijft evenwel hypothetisch.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content