Reacties Oosterweel: ‘Onbegrijpelijk dat snellere oplossingen uitblijven’

Yasmine Kherbache (SP.A) © Belga
Trui Engels Journalist Knack.be

De aankondiging van de Vlaamse Regering dat de Oosterweelwerken in 2017 van start gaan, lokt gemengde reacties uit. Mobiliteitsorganisatie Touring reageert tevreden, oppositiepartijen SP.A en Groen laken de beslissing.

De Vlaamse regering heeft beslist om het Oosterweelproject op te delen in vijf deelprojecten en de financiering op te nemen in de eigen begroting. De kosten worden geraamd op 3 miljard euro en de werken starten in 2017. Mobiliteitsorganisatie Touring reageert tevreden, maar de kritiek van de oppositiepartijen en actiegroepen blijft niet uit. Zo laakt Manu Claeys van stRaten-generaal de ‘aankondigingspolitiek’ van de Vlaamse regering terwijl ze ‘nog altijd met lege handen staat’. Een overzicht van de andere reacties.

Touring: ‘Start Oosterweelproject komt niets te vroeg’

‘Onze verouderde weginfrastructuur is helemaal niet meer afgestemd op de actuele mobiliteitsvraag. Meerdere inhaaloperaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen vlotter loopt. Ook de Brusselse Ring moet dringend worden geoptimaliseerd’, zegt Touring. ‘In ons land is het budget van 3 miljard voor de Oosterweelverbinding groot nieuws. In Nederland investeert men jaarlijks bijna 4 miljard in de infrastructuur. De files zijn daar dan ook met 40 procent gekrompen.’ Volgens Touring komt de optimalisering van de mobiliteit in en rond Antwerpen ten goede van de bevolking en van de doostroming. ‘Een vlotter verkeer zorgt sowieso voor minder uitstoot en dus voor minder fijn stof. Daarom zijn investeringen die ervoor zorgen dat de structurele files worden opgelost absoluut noodzakelijk. Onze wegeninfrastructuur kampt met een achterstand van 30 jaar op vlak van investeringen. Niet alleen voor wat wegen betreft, dat geldt evenzeer voor fietspaden en het oplossen van knelpunten.

VAB: ‘Dit zal mobiliteitsproblemen rond Antwerpen niet volledig oplossen’

‘Het is goed dat er een beslissing genomen is en een timing is voor het Oosterweelproject, maar we mogen ons er niet op blindstaren dat dit de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen volledig zal oplossen’, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. Volgens VAB zal de Oosterweelverbinding de verwachte sterke groei van het vrachtverkeer kunnen opvangen, maar zullen er andere maatregelen nodig zijn om iets te doen aan de fileproblematiek rond Antwerpen. ‘Om de leefbaarheid voor de inwoners van de stad te verzekeren, zijn een overkapping en filtering van de uitlaatgassen absoluut noodzakelijk’, aldus Matienko. ‘Vijftig procent van het fijn stof, stikstofdioxide en roet in de stad is immers afkomstig van het verkeer op de Antwerpse ring en omliggende snelwegen.

Yasmine Kherbache: ‘Onbegrijpelijk dat snellere oplossingen uitblijven’

Volgens SP.A ontbreekt het in de plannnen van de regering aan snelle oplossingen om de filedruk op de Antwerpse Ring te verminderen. ‘Het opdelen van het project in vijf stukken maakt het daarom niet verteerbaarder’, zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache. ‘Er zijn nochtans twee manieren om de druk op kortere termijn te verlichten. Zo zou je de vrachtwagens kunnen omleiden via de Liefkenshoektunnel. Op die manier kan je vanaf 2016 8.000 vrachtwagens van de ring halen. Daarnaast kan ook de versnelde aanleg van de A102 (de geplande verbinding die de E313 in Wommelgem moet verbinden met het knooppunt Antwerpen-Noord op de Ring, red.) een deel van het doorgaand verkeer van de Ring halen’, legt Kherbache uit. Dat de regering die maatregelen niet neemt in afwachting van de realisatie van de derde Scheldekruising is volgens Kherbache ‘onbegrijpelijk’ en ‘onverantwoord’.

Dat de Vlaamse regering zich engageert om een maximale overkapping van de Ring te onderzoeken, is volgens Kherbache dan weer wel een ‘positieve zaak’, al hoopt ze wel dat men die plannen inschrijft in de procedures en dat de actiecomités betrokken zullen worden bij het overleg.

Groen: ‘Een slecht project in vijf stukken blijft een slecht project’

‘Wij blijven ons verbazen over de onbegrijpelijke hardnekkigheid van de Vlaamse regering voor het peperdure en zeer slechte Oosterweelproject, met name een stadsautostrade van 125 meter breed die tot 65 meter van de mensen hun deur komt. Een slecht project in vijf stukken blijft een slecht project’, reageert Groen-parlementslid Wouter Van Besien die de timing van 2017 ‘merkwaardig’ noemt. ‘Merkwaardig, want er zijn ook nog verschillende procedures die moeten gerespecteerd worden’, aldus Van Besien.

Ook op het kostenplaatje van 3 miljard euro uit Groen kritiek. ‘Uit interne documenten blijkt dat de Vlaamse overheid zelf al uitgaat van een factuur van 4,9 miljard euro. Nog voor de werken zijn gestart, loopt de factuur al op. We houden ons hart vast voor wat nog zal komen’, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

‘De regering-Bourgeois wordt meer en meer de Regering van 2 projecten, Oosterweel en Uplace. Deze verslinden miljarden belastinggeld maar hebben geen lokaal draagvlak. De regering van N-VA, CD&V en Open VLD schuift bijgevolg alle facturen naar de gewone gezinnen door en maakt alles duurder’, analyseert Rzoska.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content