Raad van State oordeelt dat coronamaatregelen vrijheid van eredienst schenden

Brussel legt erediensten minimum aan eigen middelen op © belga

De Raad van State heeft dinsdag geoordeeld dat het ministerieel besluit van 28 oktober over maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en waardoor de collectieve uitoefening van de eredienst verboden werd, moet worden gewijzigd.

Volgens het arrest van de RvS dat dinsdagavond op zijn website verscheen, moeten de wijzigingen ten laatste tegen 13 december gebeuren, ‘zodanig dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is’.

Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State. Zij wilden een nieuwe regeling, in samenspraak met de diverse geloofsgemeenschappen, zodat erediensten en huwelijksceremonies opnieuw zouden kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast wilden ze ook dat de synagoge toegankelijk zou blijven voor studie en onderricht en voor bezinning, ‘ook indien daardoor meer dan vier personen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn’.

De Raad van State erkent in zijn arrest alvast dat er met het ministerieel besluit sprake is van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst, ‘doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip’.

Een aantal artikels uit het MB moeten worden vervangen, luidt het.

Regering gaat overleggen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne overlegt woensdag om 14 uur met de verschillende geloofsgemeenschappen van ons land ‘om te zoeken naar een juist evenwicht tussen godsdienstvrijheid en volksgezondheid’. Dat heeft hij dinsdagavond gemeld op Twitter.

Het arrest van de Raad van State moet doen nadenken over creatieve manieren waarop een veilige kerstviering kan plaatsvinden, zei CD&V-voorzitter Joachim Coens dinsdagavond in een korte reactie op het nieuws dat de Raad van State van mening is dat de coronamaatregelen de vrijheid van eredienst schenden. Hij zei op Twitter voorts dat het ‘goed is dat ook het belang van zingeving in deze donkere tijden benadrukt wordt’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content