De ijseend en de grote zee-eend, twee Noord-Europese eendensoorten die in België gekend zijn als wintergast, worden op de nieuwe Rode Lijst respectievelijk als 'kwetsbaar' en 'bedreigd' aangeduid. Het meest alarmerende nieuws komt uit het Amazonewoud, waar nu bijna honderd soorten sterk bedreigd zijn.

Rode Lijst

De Rode Lijst, een vierjaarlijkse herziening van de status van alle 10.000 gekende vogelsoorten, is opgesteld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en BirdLife International, waarvan Natuurpunt de Vlaamse vertegenwoordiger is.

Araripe manikin

De araripe manikin, met maximaal duizend individuen, is een sterk bedreigde vogelsoort uit het slinkende Amazonewoud. Naast Brazilië zijn de Verenigde Staten, Indonesië en India koplopers als het om met uitsterven bedreigde diersoorten gaat.

Lepelbekstrandloper

Een strenger jachtbeleid en bescherming van de broedgebieden van de lepelbekstrandloper in Noordoost Siberïe, moeten de overblijvende 250 individuen redden.

Witruggier

In Afrika zijn de witruggier en de rüppels gier bedreigd door het geneesmiddel diclofenac, vervolging door de mens en habitatverlies.

Nachtpapegaai

Kweek in gevangenschap moet de nachtpapegaai, met in Australië minder dan vijftig wilde individuen, redden.

De grootste bedreiging is de uitbreiding van het landbouwareaal, gevolgd door geïmporteerde agressieve roofdieren, zoals ratten en katten, grootschalige bosontginning, jacht en stroperij en commerciële ontwikkeling en verkaveling van natuur.

BirdLife voert met partners wereldwijd acties op plaatsen waar soorten met uitsterven bedreigd zijn. (Belga/EE)

De ijseend en de grote zee-eend, twee Noord-Europese eendensoorten die in België gekend zijn als wintergast, worden op de nieuwe Rode Lijst respectievelijk als 'kwetsbaar' en 'bedreigd' aangeduid. Het meest alarmerende nieuws komt uit het Amazonewoud, waar nu bijna honderd soorten sterk bedreigd zijn. Rode Lijst De Rode Lijst, een vierjaarlijkse herziening van de status van alle 10.000 gekende vogelsoorten, is opgesteld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en BirdLife International, waarvan Natuurpunt de Vlaamse vertegenwoordiger is. Araripe manikin De araripe manikin, met maximaal duizend individuen, is een sterk bedreigde vogelsoort uit het slinkende Amazonewoud. Naast Brazilië zijn de Verenigde Staten, Indonesië en India koplopers als het om met uitsterven bedreigde diersoorten gaat. Lepelbekstrandloper Een strenger jachtbeleid en bescherming van de broedgebieden van de lepelbekstrandloper in Noordoost Siberïe, moeten de overblijvende 250 individuen redden. Witruggier In Afrika zijn de witruggier en de rüppels gier bedreigd door het geneesmiddel diclofenac, vervolging door de mens en habitatverlies. Nachtpapegaai Kweek in gevangenschap moet de nachtpapegaai, met in Australië minder dan vijftig wilde individuen, redden. De grootste bedreiging is de uitbreiding van het landbouwareaal, gevolgd door geïmporteerde agressieve roofdieren, zoals ratten en katten, grootschalige bosontginning, jacht en stroperij en commerciële ontwikkeling en verkaveling van natuur. BirdLife voert met partners wereldwijd acties op plaatsen waar soorten met uitsterven bedreigd zijn. (Belga/EE)