Net als mensen hebben chimpansees 's nachts één lange slaapperiode. Maar ze gaan wel vroeger slapen en worden ook vroeger wakker dan de meesten van ons. Ze slapen zoals kampeerders in een tentje: in functie van het licht.
...

Net als mensen hebben chimpansees 's nachts één lange slaapperiode. Maar ze gaan wel vroeger slapen en worden ook vroeger wakker dan de meesten van ons. Ze slapen zoals kampeerders in een tentje: in functie van het licht. Biologe Nikki Tagg, verbonden aan de Antwerpse Zoo, meldt in The American Journal of Physical Anthropology dat chimpansees wel gevoelig zijn voor nachtelijke stressfactoren. Menselijke activiteit verstoort hun nachtrust, net als hoge temperaturen - ook dat komt bekend voor. Met dit soort onderzoek wil de Antwerpse Zoo bijdragen aan een betere kennis van de echte natuur van de dieren in haar collectie. Dat het slaappatroon van chimpansees overeenstemt met dat van mensen impliceert dat wij misschien toch natuurlijker slapen dan sommigen denken. Er werd aangenomen dat de mens vroeger een dubbele slaap had, met een waakzame periode in het midden van de nacht. Die laatste zou gesneuveld zijn tijdens de industriële revolutie. Maar het nieuwe onderzoek lijkt uit te wijzen dat dit niet het geval is. In een andere studie, gepubliceerd in Royal Society Open Science, tonen onderzoekers aan dat de slaapnesten die chimpansees 's avonds maken, properder zijn dan veel mensenbedden. De nesten zijn ook vrij goed geconstrueerd, want ze moeten bescherming bieden tegen aanvallers en bloedzuigende insecten. Chimpansees kunnen zelfs een soort dekentje weven van bladeren.