Opinie

Anthony Godfroid

Overheid laat malafide hondenfokkers met rust

Anthony Godfroid Advocaat

De laksheid van de overheid in de aanpak van malafide hondenfokkers neemt hallucinante proporties aan.

Op 1 juli 2014 wordt dierenwelzijn een regionale bevoegdheid. Of deze regionalisering tot verbeteringen zal leiden op het terrein valt af te wachten. Of het nog slechter kan, wordt een uitdaging, nu de laksheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid – Dienst Dierenwelzijn, met Laurette Onkelinx (PS) als voogdijminister, hallucinante proporties aanneemt.

Twee casussen tonen aan wat het risico is van een ambtenarij die er vaak snel bij is om hetzij de onbevoegdheid op te werpen, hetzij bepaalde ondernemingen een opmerkelijke behandeling voor te behouden.

Op 1 maart 2012 vindt er in het Duitse Schifferstadt een ongeval plaats met een Mercedes Sprinter. Ten gevolge van het ongeval wordt de lading – 113 puppy’s – van de Mercedes aan een nader onderzoek onderworpen. Snel blijkt dat de puppy’s, die alle bestemd waren voor de Belgische (doorverkoop)markt, op schandalige wijze vervoerd werden. Het Duitse Bundesamt für Verbraucherschuts und Lebensmittelsicherheit heeft alle puppy’s onderzocht en vastgesteld dat zij niet, of niet volgens de regels van de kunst, gevaccineerd waren tegen hondsdolheid (een ziekte dodelijk voor de mens die nog aanwezig is in Slovakije), veel te jong getransporteerd werden en over vervalste hondenpaspoorten beschikten.

De Belgische overheid heeft kennis genomen van dit rapport en ziet geen redenen om de onderneming namens wie de puppy’s vervoerd werden te schrappen als exporteur. In het parlement werden minister Onkelinx, samen met minister Laruelle (verantwoordelijk voor het Federaal Voedselagentschap), verschillende keren over de kwestie ondervraagd. De ene wijst naar de andere en samen laat men alles bij het oude.

Dat er een manifest gevaar uitgaat van niet zorgvuldig gevaccineerde puppy’s voor de volksgezondheid lijkt op die manier ondergeschikt te zijn aan de belangrijke winsten die gerealiseerd worden met de handen in oostblokhonden.

Een hondenfokker uit Riemst maakt in 2008 het voorwerp uit van een intrekking van zijn erkenning. Vier jaar later breken zijn fokdieren uit met de ondertussen welgekende gevolgen: een meisje van 11 jaar wordt aangevallen door de honden. Ze ligt op intensieve zorgen en er wacht haar een lijdensweg van vele jaren herstel.

Het verweer van de Federale Overheidsdienst is flinterdun: slechts een rechter kan het verbod opleggen om nog langer honden te houden dus treft de overheid geen schuld. Echter, in verschillende dossiers is reeds gebleken dat de Inspectiedienst Dierenwelzijn weliswaar bepaalde vaststellingen doet, doch daar verder amper iets mee doet.

Indien het parket geen kopie bekomt van opgestelde processen-verbaal kan men de parketmagistraten niet kwalijk nemen hondenfokkers niet voor de strafrechter te brengen. Een parallel kan getroffen worden met de niet-nummering van de verkoopcontracten die verplicht dienen overhandigd te worden bij de verkoop van honden of katten.

De Inspectiediensten stellen de niet-nummering vast, noteren dit op een inspectieverslag en verbinden verder geen enkel gevolg aan de gedane vaststellingen. Zou het de inspectiediensten werkelijk ontgaan dat de niet-nummering van de contracten een ideale methode is om verkopen in het zwart te realiseren?

Verschillende verenigingen die zich verdiepen in de materie nemen volgens mij terecht geen vrede met de uitvlucht dat de verificatie van de naleving van de fiscale wetten niet onder de bevoegdheid van de inspectiedienst dierenwelzijn valt. Het zou immers weinig moeite vergen om systematisch de fiscale controleautoriteiten in te lichten wanneer vastgesteld wordt dat verkoopcontracten niet genummerd worden.

Optimisme is een morele plicht. Ik druk daarom mijn hoop uit dat het voorval in Riemst, waarbij letterlijk en figuurlijk opgefokte honden een jong meisje te grazen nemen, nooit nog herhaling vindt. De regionale overheden nemen op 1 juli van dit jaar de bevoegdheid over. Hopelijk komt er een einde aan de mismeestering van dit beleidsdomein.

Partner Content