Openhartige prins Laurent schrijft brief aan Kamer

© Twitter

Sinds mijn prille jeugd werd mijn bestaan ten dienste gesteld van mijn broer, mijn familie en van de Staat. Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten uitwerken die mij enige zelfstandigheid hadden kunnen bieden,’ aldus de prins.

Prins Laurent heeft een emotionele brief geschreven aan de leden van de Kamer, die donderdagavond beslissen over het intrekken van een deel van zijn dotatie, nadat een bijzondere commissie zich over de kwestie boog.

Laurent verliest wellicht vijftien procent van zijn dotatie omdat hij zonder toestemming in legeruniform aanwezig was op een verjaardagsceremonie voor het Chinese leger.

‘Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces ‘, schrijft hij. De prins zegt onder meer dat zijn projecten ‘voortdurend gedwarsboomd ‘ zijn geweest door zijn familie en door de politiek. Laurent vraagt dat de brief in de Kamer wordt voorgelezen.

In de brief, die ook aan de regering is gericht, zegt de prins dat de hele zaak eigenlijk het proces van zijn leven vormt. ‘Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces, en dat proces is al lange tijd geleden begonnen. Hij wordt onafgebroken gevoerd in de media, en waarschijnlijk ook in uw gedachten en die van sommige medeburgers.’

Laurent zegt dat hij de sanctie moet aanvechten ‘vermits die over mezelf en vooral mijn vrouw en kinderen een permanente dreiging zou doen hangen ‘. ‘Moet ik u eraan herinneren dat noch ik noch mijn familie genieten van de sociale bescherming (gezondheidszorg, invaliditeit, pensioen) die – gelukkig – de sokkel zijn van het bestaan van de andere burgers in dit land? ‘

De prins zegt ook dat hij zijn projecten ‘gedwarsboomd zag ‘ door zijn familie en door ‘grove nalatigheden ‘ van sommige gedragsdragers.

‘Sinds mijn prille jeugd werd mijn bestaan ten dienste gesteld van mijn broer, mijn familie en van de Staat. Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten uitwerken die mij enige zelfstandigheid hadden kunnen bieden. Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen, en tot op heden zet men het mij betaald, dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft. Die dotatie (…) is de prijs van een leven, de prijs van mijn leven, en die (sic) ligt nu al voor een groot deel achter mij ‘, schrijft Laurent. Hij wijst erop dat driekwart van de dotatie werkingskosten dekt.

Partner Content