Ontslag Londers: topmagistraat veroorzaakte val regering-Leterme I

(Belga) Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de hoogste magistraat in België, heeft zijn ontslag ingediend. Londers zal de geschiedenis ingaan als de man die aan de basis lag van het ontslag van de regering-Leterme I, door in een brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy te melden dat er aanwijzingen waren dat de rechtsgang belemmerd werd in het Fortis-arrest. Tegen Londers werd later naar aanleiding van de brief ook een onderzoek opgestart naar mogelijke schending van het beroepsgeheim.

De 64-jarige Ghislain Londers werd in 1986 raadsheer in het hof van beroep in Brussel en in 1997 raadsheer bij het Hof van Cassatie. Van 2000 tot 2004 was hij lid van het Nederlandstalig college van de Hoge Raad voor de Justitie. In 2007 werd Londers benoemd tot eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van het land. Londers trad op 18 december 2008 resoluut op het voorplan met zijn brief aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. In zijn begeleidende nota op 19 december schreef Londers over aanwijzingen van politieke beïnvloeding in het Fortis-arrest. “In die omstandigheden werd minstens de indruk gewekt dat door de tussenkomst van de procureur-generaal, op verzoek van de minister van Justitie, de twee magistraten van de 18de kamer onder druk werden gezet en er naar gestreefd werd de zaak opnieuw te laten behandelen door een volledig anders samengestelde zetel en zo ‘de dramatische wending’ af te wenden”, besloot Londers. (JDE)

Partner Content