N-VA hekelt achterstand in verwerking asieldossiers

Theo Francken (N-VA). © belga

Volgens cijfers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is de achterstand in de behandeling van asieldossiers onder Vivaldi met 53 procent toegenomen. Dat zegt oppositiepartij N-VA, die vindt dat het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ‘faalt’.

Mahdi werkt al een tijd aan het wegwerken van de achterstand bij de asieldiensten, onder meer door werk te maken van snellere procedures. Maar sinds de Vivaldi-regering is aangetreden is de achterstand enkel toegenomen, stipt N-VA aan op basis van cijfers van het CGVS. In oktober 2020 bedroeg de achterstand 12.129 dossiers, waarvan er 4.200 beschouwd kunnen worden als een normale werkvoorraad. In februari van dit jaar waren dat er al 16.356, een toename met 4.227 dossiers of bijna 53 procent.

Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken, Mahdi’s voorganger op Asiel en Migratie, wijzen die cijfers erop ‘dat het beleid van Mahdi faalt’. Hij verwijst onder meer naar de coronapandemie, waardoor er volgens hem van 2020 tot 2021 ‘nauwelijks instroom’ was. Bovendien had de Zweedse regering de achterstand door de asielcrisis van 2015 nagenoeg weggewerkt, zegt hij. ‘Het is hoog tijd dat staatssecretaris Mahdi aan de slag gaat met die achterstand. We kunnen niet langer belastinggeld verkwanselen omwille van slecht beleid.’

Minder medewerkers

Mahdi zelf wijst erop dat het aantal medewerkers onder Francken werd afgebouwd. ‘Het is heel goed om trots te zijn op het wegwerken van de achterstand van dossiers, maar als je daarna de instanties weer verzwakt met bijna 100 medewerkers dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de behandeling van dossiers’, zegt hij. De staatssecretaris noemt het ook ‘intellectueel oneerlijk’ om cijfers van voor de corona te vergelijken met cijfers van erna, omdat de pandemie een ‘gigantische impact’ had op de werking van de asieldiensten.

Mahdi wijst daarnaast op de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in 2021, terwijl er in coronajaar 2020 ook al bijna 17.000 waren. ‘Dat cijfer als nauwelijks instroom benoemen is hoogst merkwaardig’, zegt hij. ‘Dat is amper 1.810 mensen minder dan in het laatste jaar onder het vorige beleid.’ Mahdi benadrukt dat de regering bijkomend investeert in personeel voor de asieldiensten. Er loopt ook een audit naar de werking van de diensten, waarvan het resultaat komende zomer wordt verwacht.

Partner Content