Woensdagmiddag heeft de Brusselse politie vergaderd met Dyab Abou Jahjah, burgerrechtenactivist en voorzitter van Movement X. Daarop besliste schepen Philippe Close (PS), die de afwezige burgemeester Yvan Mayeur (PS) vervangt, om de sit-in in de Koningstraat 47 vanaf 14u00 toe te laten maandag.

De Brusselse sit-in verschilt niet echt van de betoging in Antwerpen vorige week woensdag, laat Movement X-woordvoerder Hans Schippers weten. 'Op zich is het vergelijkbaar met wat we in Antwerpen hebben gedaan. Een sit-in is gewoon een verzameling van een aantal mensen op een bepaalde locatie.'

'Alleen moeten we vaststellen dat onze sit-in op de Grote Markt in Antwerpen absoluut vreedzaam is verlopen, maar dat dit Bart De Wever er niet van weerhouden heeft om een gigantisch en disproportioneel machtsvertoon tentoon te spreiden.'

'Vreedzame meningsuiting primeert op stadsreglement'

De Antwerpse burgemeester mag zich volgens Schippers niet verschuilen achter stedelijke reglementen. 'Het recht op vreedzame meningsuiting moet primeren op het al dan niet inroepen van reglementen. Want daar beroept De Wever zich op. Hij zegt dat betogingen drie weken op voorhand moeten worden aangevraagd. Maar als je dat inroept, dan zeg je eigenlijk dat er nooit op een democratische manier op de actualiteit kan ingespeeld worden.'

Schippers verwacht een duidelijk signaal van de De Wevers partij. 'Wij gaan ervan uit dat de N-VA op zich een democratische partij is en dus geloven we dat De Wever niet per se het standpunt van de partij verkondigt. We vragen eigenlijk aan de N-VA als partij om zich te distantiëren van die uitspraken en van racisme in het algemeen.'

'De Wever verkondigt niet per se het standpunt van zijn partij'

'Als burgemeester heb je een bepaalde publieke functie die er in de eerste plaats zou moeten uit bestaan om te verenigen en niet om te verdelen. Als De Wever zegt dat zijn opdracht als partijvoorzitter is om wel te verdelen, dan is de vraag in welke mate dat verenigbaar is met een ambt als burgemeester', vervolgt Hans Schippers.

Parlementaire onschendbaarheid

Toch laat Movement X de deur op een kier voor de Antwerpse burgemeester. 'Als hij zich openlijk excuseert en distantieert van die uitspraken, dan zou ik zeggen dat de gerechtelijke klacht herbekeken kan worden. Met dien verstande dat de klacht niet enkel door Movement X is ingediend. Er zijn ook mensen die zich als burger in die klacht hebben geëngageerd en wie zijn wij dan om te zeggen dat zij ook hun klacht moeten laten vallen?'

Hans Schippers is nuchter wat de kans op een veroordeling van Bart De Wever betreft door diens parlementaire onschendbaarheid. 'We moeten een verzoek richten tot het parket om een bepaald onderzoek in te stellen. Wij hebben geen enkel middel om het parket te verplichten om dat te doen. Wij zeggen alleen dat volgens onze interpretatie De Wever zijn boekje te buiten gaat. En dus proberen wij alle democratische en legitieme middelen aan te wenden om dat aan de kaak te stellen.' (NC)

Woensdagmiddag heeft de Brusselse politie vergaderd met Dyab Abou Jahjah, burgerrechtenactivist en voorzitter van Movement X. Daarop besliste schepen Philippe Close (PS), die de afwezige burgemeester Yvan Mayeur (PS) vervangt, om de sit-in in de Koningstraat 47 vanaf 14u00 toe te laten maandag. De Brusselse sit-in verschilt niet echt van de betoging in Antwerpen vorige week woensdag, laat Movement X-woordvoerder Hans Schippers weten. 'Op zich is het vergelijkbaar met wat we in Antwerpen hebben gedaan. Een sit-in is gewoon een verzameling van een aantal mensen op een bepaalde locatie.''Alleen moeten we vaststellen dat onze sit-in op de Grote Markt in Antwerpen absoluut vreedzaam is verlopen, maar dat dit Bart De Wever er niet van weerhouden heeft om een gigantisch en disproportioneel machtsvertoon tentoon te spreiden.'De Antwerpse burgemeester mag zich volgens Schippers niet verschuilen achter stedelijke reglementen. 'Het recht op vreedzame meningsuiting moet primeren op het al dan niet inroepen van reglementen. Want daar beroept De Wever zich op. Hij zegt dat betogingen drie weken op voorhand moeten worden aangevraagd. Maar als je dat inroept, dan zeg je eigenlijk dat er nooit op een democratische manier op de actualiteit kan ingespeeld worden.'Schippers verwacht een duidelijk signaal van de De Wevers partij. 'Wij gaan ervan uit dat de N-VA op zich een democratische partij is en dus geloven we dat De Wever niet per se het standpunt van de partij verkondigt. We vragen eigenlijk aan de N-VA als partij om zich te distantiëren van die uitspraken en van racisme in het algemeen.''Als burgemeester heb je een bepaalde publieke functie die er in de eerste plaats zou moeten uit bestaan om te verenigen en niet om te verdelen. Als De Wever zegt dat zijn opdracht als partijvoorzitter is om wel te verdelen, dan is de vraag in welke mate dat verenigbaar is met een ambt als burgemeester', vervolgt Hans Schippers.Toch laat Movement X de deur op een kier voor de Antwerpse burgemeester. 'Als hij zich openlijk excuseert en distantieert van die uitspraken, dan zou ik zeggen dat de gerechtelijke klacht herbekeken kan worden. Met dien verstande dat de klacht niet enkel door Movement X is ingediend. Er zijn ook mensen die zich als burger in die klacht hebben geëngageerd en wie zijn wij dan om te zeggen dat zij ook hun klacht moeten laten vallen?'Hans Schippers is nuchter wat de kans op een veroordeling van Bart De Wever betreft door diens parlementaire onschendbaarheid. 'We moeten een verzoek richten tot het parket om een bepaald onderzoek in te stellen. Wij hebben geen enkel middel om het parket te verplichten om dat te doen. Wij zeggen alleen dat volgens onze interpretatie De Wever zijn boekje te buiten gaat. En dus proberen wij alle democratische en legitieme middelen aan te wenden om dat aan de kaak te stellen.' (NC)