Montasser AlDe’emeh over zijn veroordeling: ‘Koren op de molen van IS’

'Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan voor de samenleving in de strijd tegen terreur.' © Artur Eranosian
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Jihadexpert Montasser AlDe’emeh vindt zijn veroordeling tot zes maanden cel met uitstel voor schriftvervalsing door het hof van beroep in Antwerpen ‘jammer en zelfs onbegrijpelijk’. ‘Wie mij omwille van deze uitspraak criminaliseert, zorgt in feite voor koren op de molen van medestanders en sympathisanten van IS.’

Het hof heeft hem veroordeeld voor de vervalsing van een getuigschrift waaruit moest blijken dat Jawad O. een deradicaliseringstraject had gevolgd bij de ‘De weg naar’.

Die vzw was opgericht door AlDe’emeh, samen met advocaat Nabil R. en de Mechelse imam Khalid O., de broer van Jawad.

De bedoeling was om Jawad met het attest voorwaardelijk vrij te krijgen. Hij zat in de cel omdat hij verdacht werd van betrokkenheid bij ‘Way of life’, de opvolger van Sharia4Belgium. Ook advocaat Nabil R. en de (inmiddels ex-imam) Khalid kregen dezelfde straf opgelegd. Jawad werd vrijgesproken.

AlDe’emeh onderhield in die periode nauwe contacten met het Belgische jihadi-milieu, onder andere ook met Jawad O, op vraag en in opdracht van de Staatsveiligheid. Hij legde het hof een kopie van zijn geheimhoudingsovereenkomst met de Staatsveiligheid voor.

Het hof heeft niet geloofd dat u handelde in opdracht van de Staatsveiligheid?

‘Ik héb helemaal geen misdrijf gepleegd.’

MONTASSER ALDE’EMEH: Toch wel, want het hof heeft aanvaard dat ik wel degelijk een geheimhoudingscontract met de Staatsveiligheid had. Maar volgens het hof is dat geen vrijgeleide om zelf misdrijven te begaan. Maar ik héb helemaal geen misdrijf gepleegd. Ik word blijkbaar gestraft omdat mijn handtekening op dat attest stond. Terwijl advocaat Nabil R. zelf heeft toegeven dat hij mijn handtekening vervalst heeft.

Het gaat uiteraard ook over de inhoud van dat attest en niet alleen over de handtekening.

ALDE’EMEH: Die inhoud is gedicteerd door de imam en de advocaat. Ik heb die opgeschreven om hen te vriend te houden in het kader van mijn opdracht voor de Staatsveiligheid, maar nooit met de bedoeling dat dat document voor een rechtbank zou worden gebruikt. Ik wist zelfs niet dat ze dat van plan waren.

Het beste bewijs is dat ik een paar weken nadien en na overleg met de Staatsveiligheid, ze nog een nieuwe versie van dat tekstje stuurde. Maar toen had de advocaat het al buiten mijn weten gebruikt met mijn vervalste handtekening voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Zowel de advocaat als de imam hebben in de loop van het onderzoek ook verschillende keren hun verhaal gewijzigd, ik nooit. Toch hecht het hof meer geloof aan wat zij vertellen, dan aan mijn verklaringen en uitleg. Jammer en zelfs onbegrijpelijk. Misschien beseffen rechters niet echt hoe moeilijk en gevaarlijk het is om cruciale informatie in radicale kringen te sprokkelen.

Hoe dan ook, u was een burgerinfiltrant en in België mogen alleen politiemensen infiltreren, geen burgers.

‘Ik heb mijn burgerplicht gedaan in de strijd tegen de terreur van IS.’

ALDE’EMEH: Ik heb mijn burgerplicht gedaan in de strijd tegen de terreur van IS. Hoe denkt u dat terreurdaden kunnen worden voorkomen? Door informatie te verzamelen in die jihadi-kringen en achter hun plannen en contacten en netwerken te komen. Daarvoor moet je infiltreren. Welke autochtone agent van de Staatsveiligheid kan dat? Dààrom doen ze een beroep op burgers zoals ik.

Na de aanslagen in Brussel was er onder politici volop sprake van wetgeving rond burgerinfiltratie. De politiek beseft dus dat zoiets dringend nodig is. Wat is er al van in huis gekomen? Niets.

Blijkbaar neemt men het werk van de inlichtingendiensten niet serieus. Met alle respect, maar met alleen maar betonblokken bij massamanifestaties of para’s op straat gaan we geen aanslagen tegenhouden of voorkomen. Wat moest ik zeggen toen de Staatsveiligheid me om medewerking vroeg? Sorry, ik wacht even op het juiste wetgevende kader? Wie zal nu nog dat soort werk willen doen?

Bent u na deze veroordeling nog geloofwaardig als jihadexpert?

ALDE’EMEH: Als iemand geloofwaardig is, dan ben ik het wel. Ik kan mijn werk tegen radicalisering in de Brusselse scholen blijven voortzetten. Zegt dat niet genoeg over het vertrouwen dat mensen in mij hebben? Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan voor de samenleving in de strijd tegen terreur, maar wie mij omwille van deze uitspraak criminaliseert, zorgt in feite voor koren op de molen van medestanders en sympathisanten van IS.

***

AlDe’emeh overlegt met zijn advocaten over verdere juridische stappen bij het Hof van Cassatie en later eventueel het Mensenrechtenhof in Straatsburg.

Lees ook: Advocaat Sven Mary: ‘Als AlDe’emeh veroordeeld wordt, trekken we naar Cassatie of Straatsburg’

Partner Content