AlDe'emeh moet zich verantwoorden voor een getuigschrift waarmee Jawad O. wilde bewijzen dat hij een deradicaliseringstraject had gevolgd bij de vzw De Weg Naar.
...

AlDe'emeh moet zich verantwoorden voor een getuigschrift waarmee Jawad O. wilde bewijzen dat hij een deradicaliseringstraject had gevolgd bij de vzw De Weg Naar.Die vzw had AlDe'emeh opgericht, samen met de Mechelse advocaat Nabil R. en imam Khalid O., broer van Jawad. Jawad was gearresteerd in een terrorismedossier en probeerde vrij te komen met dat getuigschrift waarop de handtekening van AlDe'emeh stond. Het getuigschrift bleek nadien vals. In eerste aanleg werden zowel AlDe'emeh, de advocaat als de imam daarvoor veroordeeld.Advocaat Nabil R. gaf inmiddels toe dat hij zelf de handtekening van AlDe'emeh op het getuigschrift had aangebracht. AlDe'emeh onderhield in die periode nauwe contacten met het Belgische jihadi-milieu, onder andere ook met Jawad, op vraag van de Staatsveiligheid.Sven Mary, advocaat van AlDe'emeh, legde het hof van beroep een ondertekend document voor waaruit het samenwerkingsakkoord van AlDe'emeh met de Staatsveiligheid blijkt. Maar of dat volstaat? Volgens Mary kan het arrest alle kanten op. Hij wijst er op dat de zaak juridisch behoorlijk complex is. 'AlDe'emeh werkte in opdracht van de Staatsveiligheid in dat jihad-milieu, maar in ons land bestaat geen wetgeving rond burgerinfiltranten. Als het hof daar rekening mee houdt, moet het de zaak onontvankelijk verklaren of hem vrijspreken.' Andere mogelijkheid is dat het hof van beroep een tussenarrest velt en aan het parket vraagt om meer uitleg en informatie te geven over wat die samenwerking met de Staatsveiligheid precies inhield.Zal de Staatsveiligheid die uitleg willen geven? 'De kans is groot dat die dienst zich dan achter zijn beroepsgeheim verschuilt. Hoe dan ook, als AlDe'emeh toch veroordeeld zou worden, dan leggen we de zaak voor aan het Hof van Cassatie en later eventueel aan het Mensenrechtenhof in Straatsburg.'AlDe'emeh zelf wil niet veel commentaar kwijt op het uitstel van het arrest. 'Ik vind het bijzonder jammer dat ik riskeer om gestraft te worden omdat ik mijn burgerplicht heb gedaan, op vraag van de Staatsveiligheid.'