Opinie

Line De Witte (PVDA)

‘Met een GAS-boete van 55 euro blijft de stad Leuven de fietser pesten’

Line De Witte (PVDA) Voorzitter PVDA Leuven en auteur van 'TTIP en CETA voor beginners - Is het gevaar geweken?' (EPO)

‘Het Leuvense stadsbestuur ziet de fietser als vijand’, schrijft Line De Witte (Comac) naar aanleiding van de beslissing om GAS-boetes uit te schrijven voor ‘verkeerd gestalde fietsen’.

Stad Leuven zet haar heksenjacht tegen fietsers verder. Het bestuur heeft nu zelfs beslist om een GAS-boete van 55 euro aan te rekenen voor ‘verkeerd gestalde fietsen’. Zo wordt de boete voor een verkeerd gestalde fiets hoger dan voor een verkeerd geparkeerde auto. En zo laat het stadsbestuur haar ware gelaat zien. Ze ziet de fietsersbond, en bij uitbreiding de fietser in Leuven, als vijand. Voor koning auto heeft ze meer begrip. Die krijgt er nog een grote – overbodige – parking bij op de Bruul. De stad moet haar prioriteiten omgooien en van Leuven een fietsstad maken. Een stad die beweert in 2030 klimaatneutraal te willen zijn, spot met zichzelf door dat niet te doen.

Meer fietsenstallingen, niet meer boetes

Het is een ochtend als alle andere, ik spring op mijn fiets richting station om de trein naar mijn werk te nemen. Onderweg valt mijn ketting eraf – dat gebeurt de laatste tijd wel vaker, ik moet dringend eens naar de fietsenmaker. Na wat geprul ga ik – met vertraging – weer op weg. Ik stap de fietsenstalling binnen op zoek naar een plekje. Maar, en dat weten alle Leuvenaars met mij, dat is geen sinecure. Na vijf minuten zoeken besef ik dat mijn trein vertrokken is. Verdorie, was ik maar met de auto gegaan!

Een oplossing voor bovenstaand schijnbaar onbenullig probleem, is het bouwen van meer fietsenstallingen. Géén oplossing voor dit probleem, is het bestraffen van mensen die slimmer waren dan ikzelf en hun fiets stalden waar er altijd plek is: op het plein voor het station. Zij hebben hun trein waarschijnlijk wel gehaald. Het stadsbestuur lijkt echter geen kaas te hebben gegeten van zulke elementaire logica. De stad vindt het blijkbaar best logisch om Leuvenaars te bestraffen voor fouten die het bestuur zelf maakt. Want zelfs met de extra stallingen onder het Martelarenplein zijn er nog steeds onvoldoende plaatsen om de 11.000 fietsen die dagelijks door de Leuvense straten rijden te stallen.

Fietsen aanmoedigen in plaats van ontmoedigen

Als je een halfuur op voorhand moet vertrekken met de fiets om een plaats te vinden in de stalling, is het niet de moeite om met de fiets te gaan. Als je je fiets maar op enkele plekken kan stallen en dan een kilometer moet wandelen, is het ook niet de moeite om met de fiets te gaan. De fiets dient om van deur tot deur te gaan. Ik begrijp de bezorgdheid voor het feit dat fietsen overal staan. Een rolstoelgebruiker moet bijvoorbeeld kunnen passeren. Maar als we dat willen voorkomen, moeten op veel meer plaatsen fietsstallingen gebouwd worden. De stad lijkt nu te proberen het fietsen te ontmoedigen, dat is niet de oplossing.

Een paar maand geleden was ik in Utrecht, een prachtige stad waar de fiets duidelijk op de eerste plaats komt. Overal zijn fietspaden aangelegd, overal voldoende stallingen met de mogelijkheid je fiets aan vast te maken (diefstalproof). De stad staat vol fietsen, maar dat maakt het net charmant. De fiets is er echt een verrijking. Op veel plekken mag de auto niet komen, maar de fiets is overal welkom. Het Leuvense stadsbestuur zou dit als voorbeeld moeten nemen. Het zou de voordelen van de fiets moeten uitspelen. In de binnenstad en naar het centrum toe moet de fiets de snelste en meest comfortabele vervoersoptie zijn. Het moet worden aangemoedigd om de fiets te nemen.

Fietsers zwaarder bestraft dan automobilisten

Maar het stadsbestuur denkt daar anders over. Ze ziet de fiets in de eerste plaats als een probleem, als ‘overlast’ en zet het gevecht in tegen de fietsersbond. De bond klaagde het stadsbestuur aan omdat ze onwettig boetes uitschreef tegen fietsers. De borden die de stad gebruikte, waren immers niet in orde. In plaats van naar de bond te luisteren en haar fout in te zien, ziet het stadsbestuur dit als de gelegenheid bij uitstek om de oorlog te verklaren aan de eigenaars van tweewielers die niet in een parking gestald worden. Het wordt zelfs zo ver gedreven dat je zwaarder gestraft wordt wanneer je je fiets verkeerd stalt (55 euro), dan wanneer je verkeerd parkeert de auto (25 euro). De wereld op haar kop.

Tijd voor nieuwe prioriteiten dus. Het stadsbestuur moet het STOP-principe toepassen, dat wil zeggen: voorrang aan stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en tenslotte de privéwagens. Enkel zo wordt Leuven een stad waar het echt aangenaam is om in te vertoeven, en enkel zo wordt Leuven mogelijks ooit klimaatneutraal.

Partner Content