De minister van Omgeving presenteerde een nieuw plan tegen waterschaarste, scherpte het bele...

De minister van Omgeving presenteerde een nieuw plan tegen waterschaarste, scherpte het beleid rond stikstof aan en stuurde deurwaarders naar de sectorvereniging van stookolieverkopers. Dat laatste doet Zuhal Demir (N-VA) omdat de sector niet bijdraagt aan het stookoliefonds, dat tussenbeide moet komen bij het saneren van oude tanks. Aangezien het fonds nog leeg is, staan eigenaars zelf in voor de kosten. Die situatie is tijdelijk, verzekert Demir. (J.V.B)