Burgemeester Patrick Janssens van Antwerpen keek nog norser dan gewoonlijk toen hij op het televisienieuws toegaf dat de communicatie van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de voorbije twee jaar rampzalig slecht was. De BAM moet de Antwerpse ring sluiten met de Oosterweelverbinding, waarvan de brug De Lange Wapper het pronkstuk is. Janssens liet een maquette van het project tentoonstellen zodat de mensen kunnen zien wat er te gebeuren staat. Veel Antwerpenaren denken nog altijd dat De Lange Wapper een brug over de Schelde is, en niet over een deel van de haven.
...

Burgemeester Patrick Janssens van Antwerpen keek nog norser dan gewoonlijk toen hij op het televisienieuws toegaf dat de communicatie van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de voorbije twee jaar rampzalig slecht was. De BAM moet de Antwerpse ring sluiten met de Oosterweelverbinding, waarvan de brug De Lange Wapper het pronkstuk is. Janssens liet een maquette van het project tentoonstellen zodat de mensen kunnen zien wat er te gebeuren staat. Veel Antwerpenaren denken nog altijd dat De Lange Wapper een brug over de Schelde is, en niet over een deel van de haven. Janssens is van vorming communicatie-expert, dus zijn visie kan in deze context tellen. De communicatie van de BAM wordt verzorgd door de Groep C van Noël Slangen. En de blunders stapelen zich op. Het was een fout de maquette niet eerder tentoon te stellen. Het is fout de woordvoerders van de BAM niet aan televisiedebatten te laten deelnemen - ze willen uitsluitend hun mening geven zonder confrontatie met tegenstanders. Met als gevolg dat de vzw's die zich tegen het megaproject verzetten, zoals de StRaten-generaal en Ademloos, de toon zetten. De woordvoerders van de BAM mogen nog zo hameren op het feit dat er volgens hun studies na de sluiting van de ring minder fijn stof in de Antwerpse lucht zal circuleren dan voorheen - ze worden simpelweg niet meer geloofd. Een expert als Slangen zou toch mogen weten dat perceptie in communicatie belangrijker is dan feiten, en dat je, als je de perceptie tegen krijgt, je visie nog moeilijk verkocht krijgt. 'Ik zie echt niet wat de Groep C van Slangen de voorbije jaren voor de BAM gedaan heeft', zegt Vlaams Parlementslid Jan Peumans (N-VA), een volksvertegenwoordiger van de oude stempel die zijn politieke mogelijkheden nog gebruikt om pertinente vragen te stellen. 'Maar ik heb wel de rekening gemaakt van wat Slangen al heeft binnengehaald. Hij heeft net de kaap van vijf miljoen euro gerond. Vijf miljoen euro belastinggeld om binnenshuis gebakken lucht te verkopen en buitenshuis níét te communiceren, hoewel hij er contractueel toe verbonden is een breed maatschappelijk draagvlak voor het project te creëren. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat hij daarin is geslaagd.' Slangens jaarlijkse vergoeding is recent wel van 900.000 euro naar 600.000 euro teruggebracht. Dat is nog altijd veel geld. De minister die de financiële consequenties van het BAM-project in het oog moet houden is Dirk Van Mechelen, die als Open VLD'er te maken krijgt met de algemeen directeur van zijn partij: Noël Slangen. Door meer, duidelijker en beter te communiceren vergroten we de maatschappelijke consensus rond uw project, staat er op de website waarmee Groep C & Slangen zijn 'meerwaarde' aanprijst onder de kop infrastructuurcommunicatie. Hoe Groep C & Slangen meent met burgers te kunnen omgaan blijkt uit het gunningsverslag voor het 'Opzetten van een communicatie- en overlegstructuur voor de begeleiding van de aanleg van de Noord-Zuidverbinding in Limburg'. Slangen wil onder meer de gematigde personen uit de buurtcomités bewerken, en vindt hoorzittingen geen goed idee omdat 'de grootste schreeuwers daarin dominerend zijn'. Ook Limburg is een goudmijn voor de Groep C van Slangen. Alleen de Limburgse gedeputeerden al hebben volgens een berekening van (Limburger) Peumans de laatste jaren voor een totaal van minstens 375.000 euro een beroep gedaan op Slangens diensten. Voor het aanmaken van een powerpointpresentatie rekent Slangen 3025 euro aan, voor het 'aanpassen' van diezelfde powerpointpresentatie 2420 euro. Helemaal absurd wordt het wanneer blijkt dat de Groep C van Slangen 21.325 euro aanrekende voor de 'begeleiding' van de naams-verandering van het Limburgs Universitair Centrum naar Universiteit Hasselt. Daar werd onder meer een 'speciale editie' van Het Belang van Limburg mee betaald. De universiteit wees de opdracht onderhands toe, hoewel dat volgens Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) wettelijk niet mag. Haar basisargument was dat ze al eerder met de groep van Slangen had gewerkt. Inderdaad, voor een totaal bedrag van 347.000 euro, alles onderhands toegewezen. DOOR DIRK DRAULANS