MAANDAG 23 JULI.
...

MAANDAG 23 JULI.De SP-fractie van het Vlaams parlement vindt de verhoging van het aantal sociale woningen met 15.000 eenheden (zoals overeengekomen in het Vlaams regeerakkoord) een absoluut minimum. Bovendien willen zij de rol van het Vlaams Gewest uitbreiden ten nadele van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. ù Het verzekeringscomité van het Riziv (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) beslist dat de prijs van de generische geneesmiddelen nog moet verlagen. ù Agalev zal bij de rentree van het parlement de verdubbeling van de uittredingsvergoeding voor kamerleden aanvechten. Eerder had SP-voorzitter Patrick Janssens al hetzelfde verklaard. Jef Tavernier (Agalev) verwondert zich over die houding omdat de SP in het bureau van de Kamer niet protesteerde.DINSDAG 24 JULI.De topverzameling hedendaagse moderne kunst van zakenman René Graffé zal in het najaar in New York geveild worden. De opbrengst van 25 werken gaat naar Unicef en het Institut Curie in Parijs. ù Uitgeverij De Vrije Pers ( P-magazine, Ché, Teek) ontslaat zijn hoofdredacteur Alain Grootaers. De reden wordt niet vermeld, maar er heerst al een tijd een malaise binnen de groep. ù België krijgt opnieuw een slecht Europees rapport wegens het laattijdige omzetten van Europese regelgeving op het vlak van milieu. Ook andere landen krijgen een blaam. De problemen situeren zich vooral op het gebied van de waterhuishouding. ù Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat tien procent van de Belgen met verkeersagressie geconfronteerd wordt. Twintig procent van de chauffeurs geeft toe zich agressief te gedragen in het verkeer.WOENSDAG 25 JULI.Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels (Agalev) overhandigt symbolisch een rugzak aan de mentaal gehandicapte David De Guchtenaere uit Lochristi. Mensen met een handicap kunnen immers een beroep doen op een persoonlijk assistentiebudget en buiten een instelling zelfstandig leven.DONDERDAG 26 JULI.Alle officiële Vlaamse sites worden voortaan gegroepeerd onder www.vlaanderen.be. De site is een eerste stap naar volwaardiger e-government van de Vlaamse overheid.VRIJDAG 27 JULI.Voor het eerst is op eenzelfde veebedrijf (Sleidinge) een tweede geval van BSE ontdekt. De tweede koe werd gevonden bij controles op preventief geruimde dieren. ù Judoka Gella Vandecaveye behaalt goud op de wereldkampioenschappen in München. Cédric Taymans wint zilver en Ulla Werbrouck haalt brons.ZATERDAG 28 JULI.Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP) willen fysiotherapeuten tot verpleegkundigen laten omscholen. Het aantrekken van personeel uit Oost-Europa is een andere denkpiste om het nijpende tekort aan verplegend personeel aan te pakken. De beroepsvereniging van de fysiotherapeuten reageert negatief en wijst op het probleem van de slechte verloning.