Maandag 3 mei.
...

Maandag 3 mei.De Europese Commissie kant zich tegen de belasting die sommige Belgische gemeenten heffen op schotelantennes. Als de federale overheid niet ingrijpt, kan de zaak naar het Europees Hof van Justitie gaan. - De Raad van State vernietigt het ministerieel besluit dat vinkeniers toestaat wilde vinken te vangen. De vogelbescherming is blij en vraagt vijfhonderd frank schadevergoeding per gevangen wilde vink. - In april is het werkloosheidscijfer voor het eerst sinds 1990 tot onder de 150.000 volledig werklozen gedaald. - Michel Nihoul hoopt in januari 2000 vrij te komen. De gevangenis van Sint-Gillis geeft een positief advies voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Dinsdag 4 mei.Louis Tobback (SP) komt bij de verkiezingen van volgende maand niet alleen op als lijsttrekker voor de Senaat, maar ook als lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Antwerpen. - In Drogenbos komt een jonge politieman om het leven bij een zware brand in de interieurzaak Heytens. De man werd verrast toen hij mensen aan het evacueren was. - Het aantal klachten over racisme is het afgelopen jaar met tien procent gedaald. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. (zie ook p. 22) - Vorige maand zijn er zestien procent meer auto's ingeschreven in België dan in april van vorig jaar. In vergelijking met twee jaar geleden is er een stijging van 25 procent. - De Tibetaanse geestelijke leider dalai lama brengt een driedaags bezoek aan ons land. In Hoei, Antwerpen en Brussel wordt hij ontvangen door duizenden aanhangers. (zie ook p. 41)Woensdag 5 mei.De cipiers van de Antwerpse gevangenis voeren actie tegen de overbevolking van de gevangenis. Momenteel zitten er 446 gedetineerden in plaats van het toegelaten maximum van 285. (zie ook p. 26) - De prostituees in Sint-Joost-ten-Node dienen klacht in tegen het gemeentebestuur wegens pooierschap. Ze vinden dat de dure geveltaks van de gemeente een vorm van uitbuiting is.Donderdag 6 mei.CVP-parlementsleden Marc Olivier en Veerle Heeren vinden dat de VRT alle Nederlandstalige programma's moet ondertitelen. De organisaties van doven en slechthorenden vragen dat. - Vanop de militaire luchthaven van Melsbroek vertrekken de laatste 76 Belgische militairen naar Albanië, waar ze kampen voor Kosovaarse vluchtelingen gaan bouwen. - De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling heeft in het eerste kwartaal van het jaar twaalf procent meer werkzoekenden aan een baan geholpen. - Een kwart van de Belgische automobilisten zegt al eens geconfronteerd te zijn met verkeersgeweld. De helft geeft toe zich ook soms agressief te gedragen in het verkeer. - De jaarlijkse persprijs van de Leuvense Universitaire Werkgroep voor Literatuur en Media wordt toegekend aan Knack en het studentenblad Veto. Vrijdag 7 mei.De NMBS moet samenwerken met privé-bedrijven en uiteindelijk wellicht volledig privatiseren. Dat schrijft premier Jean-Luc Dehaene (CVP) in zijn boek "Sporen naar 2000".