'Zijn de jaren dertig terug?' Het is een vraag die Knack en andere media tegenwoordig graag aan geïnterviewden stellen. Zelf denk ik veeleer aan de middeleeuwen. Trouwens, de ...