'Er moeten meer mannen dokter worden, anders zullen we in de toekomst grote problemen krijgen om iedereen te verzorgen.' Dat zegt de Duit...

'Er moeten meer mannen dokter worden, anders zullen we in de toekomst grote problemen krijgen om iedereen te verzorgen.' Dat zegt de Duitse neurochirurg en christendemocratische volksvertegenwoordiger Claudia Schmidtke. Twee derde van de nieuwe studenten geneeskunde in Duitsland zijn vrouwen. Omdat zij vaker afwezig zijn eens ze kinderen hebben, vreest Schmidtke dat de zorg niet gegarandeerd zal kunnen worden. Bovendien krijgen veel vrouwen kinderen nadat ze hun algemene opleiding hebben afgerond, waardoor er een tekort aan specialisten dreigt. 'Natuurlijk zou het beter zijn als we de lasten van het gezin beter kunnen verdelen, maar daar zijn we nog lang niet', zegt Schmidkte.