Socioloog Bram Spruyt (VUB) is coauteur van Jongeren in cijfers en letters, een boek waarin recente onderzoeksresultaten over, onder meer, jongeren en politiek worden besproken.
...