'De corruptiezaken behoren tot het verleden, maar de Regie der Gebouwen heeft nog steeds mo...

'De corruptiezaken behoren tot het verleden, maar de Regie der Gebouwen heeft nog steeds moeite met jaarrekeningen indienen en personeelsbeheer.' Jan Jambon (N-VA) wil de Regie, die 1100 overheidsgebouwen beheert, omvormen van een pure overheidsinstelling tot een nv van publiek recht. 'Met minder bemoeienissen van de politiek en een betere samenwerking met de privésector, wordt de kans op corruptie kleiner', hoopt de minister van Binnenlandse Zaken.